Annonsering

ANNONSEPRISER - 
RADIOREKLAME PÅ RADIO RJUKAN
Radio er ditt rimeligste alternativ – og gir best effekt for pengene!

GRUNNPRIS: Kr. 100,- 
(Én 30-sek. spot sendt 1 gang i beste sendetid.)

Sekundene viser annonsens lengde.
Kr.-beløpet er prisen på annonsen sendt én gang.
Alle priser er eks. mva.  * Betyr: Avtales spesielt.

Sek:        5       10     15     20     25     30    35     40    45      50    55   60-
Kr. A-tid  50,-    60,-   70,-   80,-   90,- 100,- 110,- 120,- 130,- 140,- 150,-   *
Kr. B-tid  35,-    42,-   49,-   56,-   63,-   70,-   77,-  84,-   91,-   98,- 105,-   *
Kr. C-tid  20,-    24,-   28,-   32,-   36,-   40,-   44,-  48,-   52,-   56,-   60,-   *
Kr. D-tid  10,-    12,-   14,-   16,-   18,-   19,-   20,-  22,-   24,-   26,-   28,-   *
Kr. A+tid  85,- 102,- 119,- 136,-  153,- 170,- 187,- 204,- 221,- 238,- 255,-   *

Alle salg skjer i grunnpris!
Din annonse blir individuelt plassert, der du får best effekt.
A-tid: Defineres som beste sendetid.
B-tid: Nest beste sendetid.
C-tid: Annen sendetid, samt Ungdomslørdag og Rocka Søndag.
D-tid: Andre sendetider, samt musikktepper og nattestid.
A+tid: Spesielt populær sendetid med begrenset reklametid og stort lytterengasjement. (Eks. Bingo, Spesialsendinger).
Reklamespoter blir fordelt i ulike sendetider etter avtale, slik at du treffer flest mulig lyttere.
Pris regnes ut i ppc - price per capita (pris pr. lytter) etter den anbefalte pris på 0,04 kr. pr. lytter.
Din annonse blir individuelt plassert, der du får best effekt.
A-tid: Defineres som beste sendetid.
B-tid: Nest beste sendetid.
C-tid: Annen sendetid, samt Ungdomslørdag og Rocka Søndag.
D-tid: Andre sendetider, samt musikktepper og nattestid.
A+tid: Spesielt populær sendetid med begrenset reklametid og stort lytterengasjement. (Eks. Bingo, Spesialsendinger).
Reklamespoter blir fordelt i ulike sendetider etter avtale, slik at du treffer flest mulig lyttere.
Pris regnes ut i ppc - price per capita (pris pr. lytter) etter den anbefalte pris på 0,04 kr. pr. lytter.

RABATTER:
Det gis automatisk kvantumsrabatt dersom annonsen sendes 10 ganger eller mer. (x = antall ganger sendt.)

10x 15x  20x  30x  40x  60x   80x  100x og mer
4%  6%  8%  10% 12% 14% 16%  Avtales spesielt

Fast rabattskala. I tillegg kan det gis volumrabatt i årsavtaler.

PRODUKSJON:
Vi kan produsere annonsen for deg dersom du ønsker det. 
Produksjonskostnader kommer da i tillegg. (Se egen prisliste!) Ta kontakt med Radio Rjukan.

DIN RADIOREKLAME-KONTAKT TREFFER DU PÅ:
Tlf.: 35 08 24 48  Ta gjerne kontakt for en radioreklame-prat!

LYST TIL Å PRØVE RADIOREKLAME FOR FØRSTE GANG?
VI GIR DEG FØRSTEGANGSKUNDERABATT!
PRØV RADIOREKLAME DU OGSÅ! 

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS