Hvem lander datasenter-storkundene?

Selv med statlige Entra på eiersiden er det ingen garanti for at Greenfield DataCenter blir suksess. Også de må lande kundene, og HP er ikke en slik kunde man snakker om i denne sammenhengen. Hvem av de planlagte datasentrene i Norge lander de store bjellesauene av noen kunder først? Rjukan mener de ligger godt an.
Næringsliv
Publisert : 26.02.2012 15:50

Selv med statlige Entra på eiersiden er det ingen garanti for at Greenfield DataCenter blir suksess. Også de må lande kundene, og HP er ikke en slik kunde man snakker om i denne sammenhengen. Hvem av de planlagte datasentrene i Norge lander de store bjellesauene av noen kunder først? Rjukan mener de ligger godt an.

De to dataprosjektene på Rjukan er befalt å jobbe sammen for felles eierskap, og en avtale om dette skal være ferdig i løpet av våren. Samtaler pågår, og det er på det rene at dette også er ikke bare et krav men en betingelse fra både aktører, politikere og også Innovasjon Norge, som er i gang med å stimulere et fellesprosjekt som har fått navnert telemark Green data Center. Her trekkes også Notodden og Grenland med i de store datasenterplanene som skal ha sitt sentrum på Rjukan.

Med staten i ryggen har Norge fått nok en gigantisk datasenterplan, nå gang på det sentrale Østlandet, med statlige Entra Eiendom i spissen.
Men planene i nabokommunen til Lillestrøm, Fet i Romerike deler skjebne med de øvrige norske kjempeprosjektene:
Oppstartkosten er høy, og uten konkrete kundeavtaler kommer senteret aldri i drift.

- Vi bygger normalt aldri på «spek», nei, bekreftet administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen i Entra Eiendom da planene ble lagt fram overfor Teknisk Uleblad.
At Entras partner HP ønsker å etablere et datasenter av størrelse i Norge, burde heller ikke være noen overraskelse.

Tross overskrifter som tyder på at første spadestikk er rett rundt hjørnet, har likevel ikke Entra-styret fattet noen investeringsbeslutning for det såkalte Greenfield Data Center, som ventes å koste opptil 3,5 milliarder kroner fullt utbygd.

- Men vi har god dialog med potensielle kunder, understreker Johansen.
Det samme optimismen har imidlertid it-pressen hørt i flere år allerede – fra spektakulære datasenterprosjekter både på Rennesøy (Rogaland), Måløy (Sogn og Fjordane) og Rjukan (Telemark), for å nevne de mest modne av flere norske kjempeplaner, skriver NA24.no.

Enn så lenge har ingen it-giganter flyttet inn i norske fjell og daler, selv om IBM har omfavnet Lefdal-prosjektet for lengst og HP nå altså har funnet tonen med Entra med en lignende avtale.
- Det at man i Norge gjør seg avhengig av en gigantisk ankerkunde, er både bra og dårlig. Men ventetiden på den store fisken kan være tøff både for investorer og aktører, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

I Norge er datasenter-stordrift drift ikke bare en langsiktig fanesak for IKT-Norge, men samtidig en i stor grad distriktbasert oppstartnæring som sliter med å oppnå stor nok kundemasse til å starte driften.

Datasenterprosjekter i Finland (Google), Island (Opera Software og Uninett Sigma) og nå senest Sverige (Facebook) har greid å utnytte lave kraftpriser og nordisk klima til å hanke inn storfisk.

I Finland har man til sammenligning funnet metoder for å bruke EU-omstillingsmidler til å sentralisere statlig datasenterdrift og akademisk tungregning i et gigantisk senter i Kajaani, attpåtil gjennom det forlengst etablerte statsforetaket CSC.
Island lokker med ekstreme kraftpriser og null nettleie.
I Sverige har grønne datasentre skattefritak de sju første årene, og ikke minst subsidierte myndighetene Facebook-etableringen i Luleå med opptil 130 millioner svenske kroner.

Norge er unntaket til tross for at internasjonale aktører har skrytt hemningsløst av norske klimamessige, politiske, geologiske og energimessige fortrinn.
Stilt opp mot slike naboer, har norske myndigheter følgelig vært oppfattet som lunkne når de er blitt stilt overfor næringens både miljømessige og økonomiske muligheter, ikke minst når det gjelder Cern-søknaden.

Offentlige virksomheter i Norge disponerer rundt 600 forskjellige og til dels svært lite energieffektive datasentre rundt om landet. Et land som Danmark ventes om kort tid å være nede i to.

Statlige virksomheter forventes derfor å bli en viktig og stor kunde for en norsk næring sulten på oppdrag. Og Greenfield-planene kan i så måte fort vise seg å bli et kvantesprang for statlig it-konsolidering.

Man har lenge savnet et stort, etablert og konkurransedyktig norsk datasenter blant annet for å unngå at norske kritiske data flyter over landegrensene.

- Det positive med Entra-prosjektet er at de har mye penger og kan komme raskt i gang, mens de fleste andre prosjektene må lånefinansieres. De kan også ha en lokasjonsfordel, særlig med tanke på at de har sagt at de bygger et datasenter for offentlig sektor, sier Hoff.

At nettopp statseide Entra Eiendom – med 81 prosent offentlige leietakere i sin betydelige portefølje – sto bak prosjektet, vakte derfor sterke reaksjoner da det ble kjent i november.

- Trond Giskes eget departement har i det skjulte jobbet fram planer for et digert senter rett ved Oslo, som i praksis undergraver muligheten til å gjøre dette til en stor næring rundt omkring i Norge, uttalte ordføreren i Lefdal-prosjektets hjemkommune Eid, Alfred Bjørlo, til NRK.

Kyrre Olaf Johansen i Entra forsikrer at så ikke blir tilfelle.
- Entra er ikke statlig, men statseid. Vi driver ut fra forretningsmessige prinsipper og ikke ut fra noen formålsparagraf i et departement, sier Johansen.

Administrerende direktør Jørn Skaane i Lefdal Gruve Drift er ikke like kritisk som lokalpolitikerne i Sogn og Fjordane.
- Entra-prosjektet er positivt som et ledd i å utvikle et norsk miljø rundt datasentre. Min oppgave er å skaffe kunder, så får andre ta politikken i det. Men jeg forutsetter at når ulike statlige virksomheter vurderer å flytte serverparken, skal vi andre konkurrere om leveransen. Effektivisering er ikke å tildele én aktør et sett med kunder, så her trengs det tydelige anbudsdokumenter, sier Skaane.

Også Per Morten Hoff tror Entras prosjekt vil finne sin plass i markedet som alle andre.
- Noen vil sikkert tro at Entra får fordeler når staten skal samle sine servere. Men jeg ser ingenting som skulle tilsi det, sier Hoff.

Les mer om TU-saken på NA24.no
TU.no
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS