Konsesjon

Radio Rjukan dekker Tinn og Hjartal kommune.

Tinn kommune

Rjukan
Miland
Mæl
Atrå
Tinn Austbygd
Hovin
Gauset
Gjøystdal
Haukås
Lurås


Hjartdal kommune

Tuddal
Sauland
Øverbø


Vi kan høres på følgende sendere:

FM 104,1 MHz
FM 105,0 MHz
FM 106,5 MHz
FM 107,0 MHz

Kabelfrekvens: 101


Konsesjon for lokalradio

Radio Rjukan har konsesjon for å lage og sende lokalradio, såkalt allmennradio fra byen Rjukan, i Tinn og Hjartdal kommuner. Her er litt om konsesjonen som er innvilget for 7 år fra 1/1-09. Man må ha konsesjon for å sende radio i Norge som følge av at frekvenser er et fysisk begrenset gode.

Vedlegg 1:
Kortfattet beskrivelse av den planlagte radiovirksomheten 
Del 2

Sendingsplan Radio Rjukan 2008-2011
Her er en enkel sendeplanoversikt slik vi ser for oss sendingene i kommende år.
Det er selvfølgelig en skjematisk oversikt, som ikke forteller detaljer om programvirksomheten. 
De ulike sendingene endrer seg fra år til år.

Lokalt innhold finnes i tre sendinger i tillegg til en rekke spesialprogrammer; Morgensending 06-09, Formiddagsradio 09-12 og Rett hjem 15-17. Her formidles lokale intervjuer og innslag i forening med musikk og reklame. 
Det er anslagsvis 25-50% rent lokalt innhold i denne sendetiden.

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Kl.00-06.00

 

Musikk og Repriser

Musikk og Repriser

Musikk og Repriser

Musikk og Repriser

Musikk og Repriser

 

 

Kl.06-09.00

 

Morgensending

Morgensending

Morgensending

Morgensending

Morgensending

Spesialprogram
Repriser

Spesialprogram
Repriser

Kl.09-12.00

 

Formiddagsradio

Formiddagsradio

Formiddagsradio

Formiddagsradio

Formiddagsradio

Kl.12-15.00

 

Musikk til arbeidet

Musikk til arbeidet

Musikk til arbeidet

Musikk til arbeidet

Musikk til arbeidet

Ungdomslørdag
Ungdomsradio

Rocka Sønda’
Spesial rockprogrammer

Kl.15-19.00

 

Rett hjem - Ettermiddag

Rett hjem - Ettermiddag

Rett hjem - Ettermiddag

Rett hjem - Ettermiddag

Rett hjem - Ettermiddag

Kl.19-20.00

 

Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Kl.20-21.00

 

Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Radiobingo

Diverse spesialprogram

Diverse spesialprogram

Kl.21-24.00

 

Diverse spesialprogram

 

 

Vedlegg 2:
Redegjørelse for behov for sendetid og eventuell prioritering av sendenett

Radio Rjukan driver sitt eget sendernett, og har gjort det i hele driftstiden siden 1987.

Vi ønsker tillatelse til å sende 24 timer i døgnet som beredskapsradio for dekningsområde, i tillegg til at man ønsker å formidle direkte både kommunestyresendinger (vanligvis fra kl 17 i de ulike kommuner) og aktuelle offentlige debatter og andre ting som skjer lokalt av allmenn interesse, ikke minst på kveldstid.

Radio Rjukan understreker derfor behovet for å ha sendetid minst fram til klokka 24 daglig, og mulighet til å sende også nattestid i spesielle situasjoner.

Det er viktig for Radio Rjukan å ha 24-timers sendingsmulighet da det er avgjørende for å ha økonomisk mulighet for å drive radio i et begrenset sendingsområde.

Radio Rjukan har også planer om å tilby nattradio i perioden kl. 00.00-06.00, og er i ferd med å utarbeide planer for dette.

Radio Rjukan ønsker også å bedre senderforholdene i konsesjonsområdet, slik at signalene er av best mulige kvalitet for lytterne.

 

Vedlegg 3:
Beskrivelse av redaksjonell og radiofaglig kompetanse

I løpet av de over 20 årene Radio Rjukan har vært drevet, har mer enn 400 frivillig og ulønnede vært involvert i driften.
I dag er et 40-talls medarbeidere knyttet til stasjonen.

Daglig leder er Ole Jon Tveito som har vært ansvarlig redaktør i perioden 1989-1999 og 2001 til nå. Han har også innehatt funksjonen som daglig leder fra 1992-1999 og 2001 til nå. Før det jobbet han i 1987-1988 i Radio FF i Vestby i Akershus.
Han har også mediaerfaring fra avisene Rjukan Arbeiderblad, Akershus Amtstidende og Østlandet Blad, i tillegg til å ha eid internettbedriften ProgNett AS og ha jobbet med bibliotek i Tinn kommune.
For sin jobb for norsk lokalradio har han mottatt Norsk Lokalradioforbunds Lokalradioprisen i 1997.

Kyrre Dahl har jobbet i lokalradio siden 1988, da han startet i Radio Grenland, før han gikk over til Radio Rjukan. Han kom tilbake til Radio Rjukan i 2001, og har i mellomtiden jobbet i en rekke radiostasjoner, som bl.a. Radio Nero og med riksnyheter i RiksNytt, Radio1 og for TV2.

Styreleder Jan Vidar Holte har drevet lokalradio i Vest-Telemark siden 1992, og innehar også stor lokalradiokompetanse.
For sin jobb for norsk lokalradio har også han mottatt Norsk Lokalradioforbunds Lokalradioprisen i 2006.

De fleste frivillige har sin erfaring fra Radio Rjukan, både via spesialprogrammer og en del annen virksomhet, mens andre har vært til dels svært sentrale i driften, med store ansvarsområder.

Det er betydelig kompetanse for radio- og lokalradiodrift i Radio Rjukan AS, der flere av de frivillige medarbeiderne har vært med siden starten i 1987.

Vedlegg 4:
Plan for mobilisering av frivillig innsats

I løpet av de over 20 årene Radio Rjukan har vært drevet, har mer enn 400 frivillig og ulønnede vært involvert i driften.
De fleste har hatt sine spesialprogrammer, mens andre har vært til dels svært sentrale i driften, med store ansvarsområder.

Radio Rjukan har igjennom årene vært en stor og solid kilde til opplæring og sosialisering av så vel voksne og unge, som uføretrygdede som har arbeidet seg tilbake til en plass i arbeidslivet.

En rekke ungdommer har trådt sine første mediesko hos oss, og vi har sørget for å utdanne kvalitet, og gi god ballast til videre karrierer.

Radio Rjukan er stolt av å ha fostret frem unge og fremadstormende mediefolk som:
* Kyrre Dahl (Radio 1, TV2, RiksNytt, RadioNytt + En rekke lokalradioer.)
* Espen Tvedt (NRK Alltid Nyheter, TV2, Kanal 24, Canal Digital, Discovery Channel)
* Helge Carlsen (NRK Dagsnytt)
* Marius Strand (NRK MPtre, NRK P3)
* Olav Haugan (TV2)
* Terje Andersen (Kanal 24)
* Espen Selmer Torgersen (Familien)
I tillegg har vi en rekke personer som har gått veien inn i avismedier og andre spennende arbeidsplasser. Ikke få er blitt suksessfulle bedriftsledere og –utviklere.
Og flere er under utdanning, og på vei!

Radio Rjukan vil fortsette å være lokal utviklingsaktør for nasjonale og lokale talenter i årene som kommer. Det er givende å se utviklingen som skjer når de unge får muligheten.

Radioen har betydd enormt for mange i disse årene, og den rollen vil vi fortsette å ha i lokalsamfunnet.

Vi har strategiske samarbeid med Tinn kommunes kulturavdeling, Rjukan videregående skole, Rjukan ungdomskole, Rjukan Næringshage, Frivillighetssentralen Tinn og en rekke andre lokale instanser som setter pris på vårt talentutviklingsarbeid.
De yngste medarbeiderne vi tar inn er 14-15 år. De blir automatisk en del av ungdomsredaksjonen som lager sendinger lørdag. I tillegg får de en del faste arbeidsoppgaver administrativt, og opplæring i radioteknikk.
Det gjelder også eldre som kommer inn som medarbeidere.

Rekruttering skjer gjennom kurs eller via bekjente.

Vedlegg 4:
Plan for mobilisering av frivillig innsats

I løpet av de over 20 årene Radio Rjukan har vært drevet, har mer enn 400 frivillig og ulønnede vært involvert i driften.
De fleste har hatt sine spesialprogrammer, mens andre har vært til dels svært sentrale i driften, med store ansvarsområder.

Radio Rjukan har igjennom årene vært en stor og solid kilde til opplæring og sosialisering av så vel voksne og unge, som uføretrygdede som har arbeidet seg tilbake til en plass i arbeidslivet.

En rekke ungdommer har trådt sine første mediesko hos oss, og vi har sørget for å utdanne kvalitet, og gi god ballast til videre karrierer.

Radio Rjukan er stolt av å ha fostret frem unge og fremadstormende mediefolk som:
* Kyrre Dahl (Radio 1, TV2, RiksNytt, RadioNytt + En rekke lokalradioer.)
* Espen Tvedt (NRK Alltid Nyheter, TV2, Kanal 24, Canal Digital, Discovery Channel)
* Helge Carlsen (NRK Dagsnytt)
* Marius Strand (NRK MPtre, NRK P3)
* Olav Haugan (TV2)
* Terje Andersen (Kanal 24)
* Espen Selmer Torgersen (Familien)
I tillegg har vi en rekke personer som har gått veien inn i avismedier og andre spennende arbeidsplasser. Ikke få er blitt suksessfulle bedriftsledere og –utviklere.
Og flere er under utdanning, og på vei!

Radio Rjukan vil fortsette å være lokal utviklingsaktør for nasjonale og lokale talenter i årene som kommer. Det er givende å se utviklingen som skjer når de unge får muligheten.

Radioen har betydd enormt for mange i disse årene, og den rollen vil vi fortsette å ha i lokalsamfunnet.

Vi har strategiske samarbeid med Tinn kommunes kulturavdeling, Rjukan videregående skole, Rjukan ungdomskole, Rjukan Næringshage, Frivillighetssentralen Tinn og en rekke andre lokale instanser som setter pris på vårt talentutviklingsarbeid.
De yngste medarbeiderne vi tar inn er 14-15 år. De blir automatisk en del av ungdomsredaksjonen som lager sendinger lørdag. I tillegg får de en del faste arbeidsoppgaver administrativt, og opplæring i radioteknikk.
Det gjelder også eldre som kommer inn som medarbeidere.

Rekruttering skjer gjennom kurs eller via bekjente.


Vedlegg 5:
Utvidet aksjekapital

Til info vedr. aksjekapitalen.
På siste generalforsamling (2007) i Radio Rjukan AS, ble det vedtatt å utvide aksjekapitalen. Som dere ser av søknadspapirene er aksjekapitalen per dato økt med 36.000,- til 186.000,-.
Dette vil bli stadfestet på general forsamling i 2008 i henhold til regelverk.
Det er åpnet for aksjetegning inntil 300.000 kroner.

Siste nytt:Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS