Tinn får toppskår av Riksantikvaren

Tinn får toppskår av Riksantikvaren

Tinn kommune er blant de 21 kommunene av Norges 428 som får toppkarakteren 9 av 9 mulige fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner. Dermed er Tinn best i Telemarks-klassen, sammen med Sauherad, som de eneste i fylket med toppscore. Verdensarvkollega Notodden får en 2'er.
Lokalhistorie
Publisert : 12.09.2016 13:14
Sist oppdatert : 12.09.2016 13:50

21 kommuner får toppkarakter i Riksantikvaren sin kartaktérbok over kommuner sitt arbeid med kulturminner.
I karakterskalen gir en toppskår 9 poeng. Tinn og Sauherad er de to kommunene i Telemark som klarer denne toppkarakteren.

Disse 21 kommunene skårer høyest på spørsmål om kompetanse, gode oversikter, planer og penger til kulturminner. Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA (Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå).

- Vi er glade for at stadig flere kommuner rapporterer om godt kulturminnearbeid. Kommunene er helt sentrale i å ta vare på kulturarven, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse.

Dette er de 20 andre kommunene i rangeringen som sammen med Tinn får toppkarakter: Bærum, Folldal, Giske, Hå, Karmøy, Kongsvinger, Kristiansand, Lier, Lillehammer, Nedre Eiker, Oslo, Sandnes, Sauherad, Skedsmo, Ski, Suldal, Sunndal, Sveio, Sørum og Tønsberg.

Se hele rangeringen av norske kommuner her (pdf)

Ytterligere 28 kommuner klarer en 8 av 9 mulige, og nest beste karakter.
Her finner vi flere Telemarkskommuner: Porsgrunn, Vinje, Kargerø og Bø. Også Kongsberg får en 8'er.

19 kommuner deretter får en 7'er. Her finner vi Nome som eneste fra Telemark.
Skien får en 6'er, Siljan en 5'er, mens vi så må helt ned på en 2'er for å finne Tinns Verdensarvkollega Notodden, nabokommunen Hjartdal og Fyresdal kommune.
Bamble, Kviteseid, Nissedal og Tokke får en lite flatterende 1'er, mens Drangedal og Seljord (!) får stryk i en null - 0 -!

Det er tredje gang Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminneforvaltning. Resultatene viser at stadig flere kommuner gjør en større innsats for å ta vare på kulturarven. Det er også flere kommuner som har svart på kulturminnespørsmålene for 2015.

KOSTRA som kilde er likevel usikker fordi flere kommuner ikke har rapportert på alle spørsmålene. På spørsmål som ikke er svart på, er det gitt null poeng. Færre kommuner enn i fjor har null poeng i år.
Et av målene med rangeringen er å motivere kommuner til å ta større ansvar for forvaltning av lokale kulturminner.

Hva ligger bak tallene?
Spørsmålene vi har brukt fra KOSTRA-rapporteringen er:

• Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng) 
• Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng) 
• Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng) 
• Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng) 
• Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Til sammen gir dette en mulig toppskår på 9 poeng.

Linker:
Mer om saken hos Riksantikvaren 
Se hele rangeringen av norske kommuner her (pdf)
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS