Tinns Vinterguide er kommer for å bli, på linje med sommerguiden

Tinns Vinterguide er kommer for å bli, på linje med sommerguiden

Ifjor kom det første forsøket på en vinterguide etter 19 år med en populær sommerguide for alle turistene som besøker Tinn. Tall viser at vinterturismen i Tinn nå er nesten like stor i inntjening som sommerturismen, og vinterguiden er utvidet.
Næringsliv
Publisert : 25.12.2016 21:36
Sist oppdatert : 30.12.2016 10:26

Det er i år 20 år at Tinns store sommerguide er kommet ut til glede for turister, men også fastboende i Tinn som vil vite mer om hva som skjer i turistkommunen Tinn.
Nå tas forsøket med en vinterguide videre, og i år er den utvidet i sideantall og med ett språk. Mandag forelå den fra trykken, og er på vei ut i hele Tinn.

- Vinterguiden er kommet for å bli, og den er tatt et skritt videre. vi er en turistdestinasjon både sommer og vinter, så jeg tenkte, hvorfor ikke, sier Terje Paulsen i sitt eget forma MarkedsPartner, som har stått bak alle Tinns lommeguider de siste 20 åra-
Før det lagde Paulsen Oslo-guiden, så dette er noe han kan.

- Det er størst trykk på sommeren, men vi tente hvorfor ikke, så da satte jeg igang. Vi har samarbeidet godt med visitRjukan og Tinns næringsliv. Og det startet jo med det som het turistkontoret den gang for 20 år siden. Da stod de bak finansieringen, men det er lenge siden. de siste årene har jeg stått bak alt, også annonsesalget, mens visitRjukan er premiss- og stoffleverandør og ikke minst en oppdragsgiver.
De står også bak mesteparten av distribusjonen, selv om vi deler litt på det også, sier Paulsen. 

Distribuisjonen skjer over hele Tinn, og enkelte steder i nærområdene. Det er på de ulike overnattings.- og turistdestinasjoner, og ikke minst på visitRjukans faste Visitorpoint-steder.

- Tilbudet i tinn er foreløpig litt mindre på vinteren, men det øker fra år til år. sideantallet er økt, og forrige vinterguide var bare på norsk og engelsk, mens nå er det i tillegg på tysk, forteller Paulsen, som ikke er i tvil;
- Vinterguiden er kommet for å bli. og markedet tar godt imot den.

- Når vi først skal få turister til Tinn, må de informeres og finner fram og trives, slik at de blir her lenger. Jeg kaller det turistenes Tinn-bibel - for der får de vite mest mulig, ler Paulsen.
- Det er helt naturlig at vi får en fast vinterguide, synes jeg, sier Paulsen, som selv lærer mye om turist-Tinn fra arbeidet.

- Jeg lærer av den, og noe nytt hvert år, jeg som lager den også. Og jeg får tilbakemelding om at lokalbefolkningen lærer av den også, sier Paulsen, som husker at det hele startet i hovedstaden.
- Jeg hadde laget Oslo-guiden i mange år, og da da på hele fem språk. Så det var naturlig å tenke slik her i Tinn også.

Ett år ble den distribuert til alle husstander i Tinn også i forbindelse med nye utstillingen på Vemork og tungtvanns-TV-serien. Da var den ute i et opplag på 20.000. Men ikke denne gang.
- Nå må du plukke den med deg et sted i Tinn, f.eks. fra et Visitorpoint, sier Paulsen, som takker alle annonsørene for at de er med å gjøre turist-Tinn enda litt bedre.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS