Telemark fylkesting sa nei til sammenslåing med Vestfold til Skagerrak-region

Telemark fylkesting sa nei til sammenslåing med Vestfold til Skagerrak-region

Telemark fylkesting sa i dag nei til å slå seg sammen med Vestfold til et større fylke, etter en lang tids arbeid og kurtise fra Vestfold-politikerne. Men Telemark-navnet er fortsatt truet. Telemarkspolitikerne frir nå til Buskerud.
Politikk
Publisert : 08.12.2016 16:59
Sist oppdatert : 08.12.2016 17:17

Mange i Telemark har fryktet at politikere og administrasjon i Telemark har falt for sjarmen hos sine kolleger i Vestfold fylkeskommune, mens de på møter og befaringer har forhandlet fram en intensjonsavtale om sammenslåing. I dag vedtok imidlrtid et flertall i fylkestinget i Telemark å skrote hele intensjonsavtalen.
Men det betyr ikke at Telemark er reddet som fylke! Flere ønsker seg nemlig sammen med Buskerud.

- Buskerud, Telemark og Vestfold er den naturlige regionen gitt at man får oppgaver og regionalisert staten på en helt annen måte, sa fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid fra Arbeiderpartiet. Fylkesordføreren stemte derfor ikke på forslaget han selv har jobbet hardt med å utforme, der navneforslaget var Skagerrak (med en eller to r'er).

Flertallet på fylkestinget, med Ap og KrF, Venstre ville ikke engang stemme over avtalen, men forkastet den slik den forelå. SV er helt imot fylkessammenslåing, mens Høyre og FrP er for.

Regjeringen vil at 19 fylker skal bli til 10 regioner innen 2020, og har satt frist til før jul for fylkene å bli enige. Men den siste tiden har mange sagt nei til hele reformen og flere mener at den kan bli en flopp. Slik det ser ut nå, er dret bare Trøndelag som kan oppleve å få fylkessammenslåing.

- Dette er en motkraft mot sentraliseringa. Sånn det er nå fungerer det ikke. Vi får en sentralisering og en urbanisering. Dette er en måte å gjøre det på der vi har motkrefter, sa Venstre-representant Olav Kasland.

Nå håper flertallet på å få med den nylig avviste bruden Buskerud, som fikk nei fra Østfold og Akershus. 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS