Politimesteren snudde på hælen - Notodden og Fyresdal beholder politi

Politimesteren snudde på hælen - Notodden og Fyresdal beholder politi

Får politimester Christine Fossen, Sør-Øst politidistrikt, det som hun vil så får Nissedal lensmannskontor leve videre, og Notodden fortsetter som politistasjon, med fortsatt organisasjonsansvar for Rjukan politistasjon.
Politi
Publisert : 13.12.2016 08:30
Sist oppdatert : 13.12.2016 10:54

Politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt opprettholder Notodden politistasjon som en egen tjenesteenhet i sitt nye forslag til politistruktur. Hun har dermed ombestemt seg. Notodden politistasjon skal opprettholdes som egen tjenesteenhet for Øst-Telemark politistasjon og ikke underlegges Midt-Telemark, som det første forslaget var. Politidirektoratet avgjør i januar.  

Om drapssaken på Maxbo på Notodden ble avgjørende, vites ikke.
Men på Notodden er man lettet, ifølge Telen.
- Etter å ha lest politimesterens tilråding, er jeg letta over at politimesteren står fast på Notodden som tjenesteenhet og vil behørig nevne det på styringsgruppemøte mandag. Men jeg er svært skeptisk til 3 GDE, hvor jeg er redd for at "Nærpolitireformen" vil utfordre politiet på responstid og øvre del av Telemark ytterligere svekkes med kompetanse innen politiet. Dette vil jeg ta opp, sier Notodden-ordfører Gry F. Blöchlinger.

«3 GDE» innebærer altså at hele Sør-Øst politidistrikt, som består av tre fylker lokalt skal administreres fra 3 geografiske driftsenheter: Grenland, Tønsberg og Drammen politistasjon.

I sitt første forslag var Notodden politistasjon administrativt underlagt tjenesteenheten Midt-Telemark, altså Midt-Telemark lensmannskontor. Det førte til massivt politisk press fra Notodden og Hjartdal. Nå opprettholdes Notodden politistasjon som administrativ enhet – med ansvar for Hjartdal og for Rjukan politistasjon. Men Hjartdal lensmannskontor avvikles – uten store protester fra hjartdalspolitikerne. Ordfører Bengt Halvard Odden har tidligere sagt at polititjenesten i Hjartdal synes styrket etter omorganiseringen og avviklingen av Hjartdal lensmannskontor, som ikke har hatt mange åpningsdager i uka de siste årene.

Politimesterens styringsgruppe diskuterte det nye forslaget mandag, og politimesteren skal innen 15. desember oversende sin tilrådning til ny tjenestestruktur i Sør-Øst politidistrikt til Politidirektoratet. Tilrådningen tar utgangspunkt i hovedmålene for "Nærpolitireformen" som sikrer at politiet skal være operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet.

Rundt om i landet er det sterk skepsis til at "Nærpolitireformen" vil være det den gir seg ut for å være, nær, i distriktene.
 
Nissedal lensmannskontor har tidligere stått på kuttlista i Sør-Øst politidistrikt, men i politimesterens seneste tilrådning av 9. desember overlever også kontoret i Treungen.
Som begrunnelse for å opprettholde Nissedal lensmannskontor skrives det blant annet:
- Nissedal lensmannskontor ligger i grenseområdet mot Agder politidistrikt. Opprettholdelse av tjenestestedet ses som viktig for å ivareta politinærværet i grenseområdene mellom politidistriktene.

Politimester Fossen sitt forslag innebærer at politiet i Telemark organiseres på følgende måte:
* Grenland politistasjonsdistrikt bestående av Grenland politistasjon i Skien, og Bamble lensmannskontor.
* Vestmar politistasjonsdistrikt bestående av Kragerø politistasjon.
* Midt- og Vest Telemark lensmannsdistrikt bestående av Midt-Telemark lensmannskontor (Bø/Sauherad), Kviteseid lensmannskontor, Vinje lensmannskontor og Nissedal lensmannskontor.
* Øst Telemark politistasjonsdistrikt bestående av Notodden politistasjon og Rjukan politistasjon.

Oppgavene som er definert for tjenestestedene er at de skal kunne ha faste, annonserte åpningstider for å skape forutsigbarhet for publikum, ha åpningstider flere dager i uken. Stedet må kunne ta imot anmeldelser og kunne gi veiledning til publikum om politiets tjenestetilbud. Samt kunne gi publikum hjelp til å komme videre, der de aktuelle polititjenestene ikke leveres på tjenestestedet. Hvilke tilbud som gis fra hvert tjenestested, samt åpningstider, behandles i lokal prosess med kommunene.

Les hele saken i Telen (Betalingsmur)
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS