Posisjonen flyttet på fire millioner og berget skoler fra nedleggelse

Posisjonen flyttet på fire millioner og berget skoler fra nedleggelse

I kommunestyrets budsjettdebatt fikk SP, SV og MDG igjennom sine forslag om endringer i budsjettet på 4 millioner, og gikk inn for å kutte 0,22 og 0.9 stillingsprosenter i Hovin og på Miland istedet.
Politikk
Publisert : 19.12.2016 20:28
Sist oppdatert : 19.12.2016 22:31

Etter harde diskusjoner i Tinn Senterparti ble de enige med seg selv og SV om å beholde Miland skole. Kuttet på 3 millioner for 2017 skal tas med ostehøvel i stedet for skolenedleggelse.

Det var ingen spenning om selve saken, som også fikk støtte av Arbeiderpartiet, men hvor kuttene skulle tas, var det som ikke var klart. Sp hadde varslet at de ikke ville bli stående på sitt formannskapsvedtak om å legge ned Miland skole, der de hadde 3-2-flertall med Høyres representant.

Felles gruppeleder for MDG, SV og Sp Rigmor Severinsen Rabbe kom med deres forslag til løsning, som seinere bled vedtatt.
- Med en reduksjon av 0,22 årsverk i Hovin og 0,9 årsverk på Miland har vi fått en innsparing på 2,7 mill.
Hovin blir 1 til 4 trinns skole, og vi ber administrasjonen se på skolegrensene.
Vi vil heller ikke ha hallavgift, og må inndekke de 350.000 til dette, sa Rabbe.

I tillegg vedtok de spare 300 000 på å senke temperaturen i kommunale bygg med én grad, og ta 2,1 millioner fra bufferen på 5,4 rådmannen hadde satt av.
Posisjonen gikk ellers for rådmannens forslag med flatt kutt på enhetene og blant annet da med kutt av 15 sykehjemsplasser, med begrunnelse om at flere vil få tilsyn og bo lenger hjemme.

Ordfører Bjørn Sverre Birkeland mente at posisjonen stort sett holdt seg til rådmannens opplegg, og flyttet på en svært liten del av rådmannen budsjett.
- Alle partier har forstått alvoret i situasjonen, men det er altså etter det vi erfarer ikke politisk flertall i kommunestyret for å legge ned Miland skole, sa Birkeland.

Høyre stemte imot.
- Posisjonen vil frede skolene i perioden, men de økonomiske utfordringene går ikke over, sa Runar Espeland. 
- Vi må tørre å stå i det ubehagelige, for en ting er sikkert, det blir ikke bedre - det blir verre, fastslo Espeland før man understreket at Høyre vil legge ned Miland og Hovin skoler og i framtida ha to skolesentre i tinn i Atrå og på Rjukan.

Ap uttalte at de vil ha alle skoler og brukte hele bufferen på 5,4 millioner i sitt forslag. De ville kutte oppussingen av kommunestyresalen på 1,3 mill. Ap ville også dekke skoleskyss for videregående elever fra vest og tinnbygdene, og ville også ha hybelpenger til videregående skolelever, men både deres og Høyres forslag falt.

SV, Sp og MDGs budsjett ble vedtatt.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS