STHF argumenterer for å redusere bruken av Notodden sykehus

STHF argumenterer for å redusere bruken av Notodden sykehus

I sin leten etter 200 millioner driftskroner, hvorav 50 millioner skal spares i år, har ledelsen ved STHF nå satt inn presset mot Notodden og Skien. Klinikksjef Per Urdal kritiserte kvaliteten på Notoddens tjenester, fortalte at legene ikke vil jobbe på Notodden , og viste til at 2/3 av sykehuspasientene fra Rjukan sykehus forsvant med sykehusnedleggelsen.
Forbruker/Helse
Publisert : 26.01.2017 22:30
Sist oppdatert : 27.01.2017 08:58

Kampen for å skjære ned 200 millioner kroner i driftsregnskapene for Sykehuset Telemark setter nå press på Notodden.
Notodden sykehus har store utfordringer når det gjelder helsevesen, sykehusinnleggelser og befolkning, som overforbruker sykehustjenester, at de kommunale behandlingsplassene har liten tillit i befolkningen, og at det er problemer med å rekruttere leger til Notodden. Det kom fram på møtet på Notodden sykehuset i forrige uke, skriver Telen.

Der deltok styreleder Per Anders Oksum, klinikksjef Per Urdahl for Klinikk Notodden/Rjukan og en rekke andre fra Sykehuset Telemark møtte ansatte, politikere og fagforeningsfolk.
Møtet kommer som en del av innsparingtiltakene som nå settes igang for å redusere det ledelsen kaller overforbruk av sykehustjenester, samt innsparinger for å få nok penger til å bygge en ny fløy i Skien.

Det ble opplyst at 2/3 av sykehuspasientene da Rjukan sykehus ble stengt, forsvant over i kommunalt helsevesen, og ikke egentlig trengte sykehusplassen de opptok på Rjukan. Man økte kapasiteten ved sykehuset i Notodden med 48 senger da Rjukan ble nedlagt, ble det opplyst å møtet.
- Dette visste vi var et ganske høyt tall, og det viser seg at bare en tredjedel av pasientene som ble lagt inn på Rjukan nå legges inn på Notodden, sa Urdahl.
- De resterende to tredjedelene blir ivaretatt lokalt av helsevesenet, og behøvde tydeligvis ingen sykehusseng, forklarte klinikksjef Per Urdahl, uten å snakke om noen av pasientene havner i Skien, eller søker seg vekk fra Telemark som gjestepasienter ut av fylket. På Rjukan står sykehuskorridorene tomme.

Faktum er at Sykehuset Telemark ikke går bedre etter å ha gjennomført den omfattende innsparingsplanen som la ned på Rjukan og Notodden, og som skal legge ned Porsgrunn i år, hvis det skjer som bestemt i planen. 
Samtidig har Tinn kommune opplevd en eksplosjon av kommunale utgifter til pasientbehandling i kommunen, etter at STHF la ned 95% av sine tjenester på Rjukan.

Videre ble det hevdet av beleggsprosenten ved Notodden sykehus i 2016 bare var på 80 prosent, til tross for tilsynssak om overbelegget etter flere bekymringsmeldinger, og at det måtte gjøres tiltak for å øke antallet senger.
Tall i offisielle rapporter sier at beleggsprosenten for STHF er over 95%.

- 80 % er kanskje litt lavt, men vi trenger flere senger i vinterhalvåret når det er influensatid, forklarte Urdahl, som også hevdet at det har vært stor motstand mot å flytte en overlege i radiologi fra Notodden til Skien. Rekrutteringsvansker, spesialisering og nye digitale muligheter var svaret på det.

Ting tyder på at Notodden sykehus og Notodden kommune nå er de som skal utsettes for press, flytting og nedleggelser av tilbud.
Argumentasjonen som kom i møtet er lett gjenkjennelig fra tiden før sykehusene på Rjukan og i Kragerø og Porsgrunn ble besluttet nedlagt. Til tross for nedleggelsen har Sykehuset Telemark HF ikke klart å spare penger som forutsatt, og har større underskudd enn før nedleggelsene, like mange ansatte, og tjener mindre penger enn før.

Urdahl hevdet også at STHF tidlgere slett ikke har hatt god dialog med kommunene før nedbyggingplanen.
Men nå er dialogen god.
Klinikksjef Per Urdahl informerte om viktigheten av at de ansatte i Sykehuset Telemark nå samhandler på tvers av lokasjoner, og henger med på den rivende utviklingen innen sykehusbehandlinger.
- Vi har nå god dialog med kommunene i Telemark, dette hadde vi ikke før 2010. Nå har vi et smidig system, og det går veldig bra med Notodden kommune også, sa Urdahl, ifølge Telen.

- Spesielt Notodden, og også et samlet Telemark har en eldre befolkning enn ellers i landet. Notodden har høyest innleggingsgrad for folk over 60 år i hele landet. Om det er økt sykelighet blant innbyggere i tidligere industribyer, eller om bare innbyggerne i Notodden er sykere enn andre steder, vet jeg ikke, sa Urdahl, og viste til at Skien har noe av den samme tendensen.

Urdahl fortalte at sykehuset har 750 pasienter i året fra Notodden, som alle har behov for kommunale helsetjenester. Videre at det ikke har vært et brudd på kravet til utskriving av disse pasientene.
- Dette er også helt unikt i Norge, sa Urdahl.

En annen utfordring er øyeblikkelig hjelp-plassene til Notodden/Hjartdal. Dette er kommunale plasser, som benyttes av pasienter som ikke behøver å være på sykehus, men som behøver døgntilsyn.
- Notodden/Hjartdal har en veldig lav beleggsprosent, og brukerne er i snitt under 50 år og ligger under ett døgn. I andre kommuner er snittalderen over 70 år, og de ligge i tre døgn, forklarte Urdahl.

Klinikksjefen mener utrygghet blant ansatte er en årsak til dårlig belegg, og vil stenge avdelingen en stund og la dem hospitere ved sykehuset for å bli tryggere i rollen sin. Økt belegg på kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser vil gi færre sykehusinnleggelser.
- Dette får vi til i alle de andre kommunene, så vi skal klare det her også, sa Urdahl.

Styreleder Per Anders Oksum som har kommet på styrelederjobben etter å ikke ha fått fornyet tillit som styreleder i Helse Sør-Øst, fortalte at Telemark og dermed Sykehuset Telemark har en spesiell utfordring.

- Telemark har en veldig lav befolkningsvekst og en stor forgubbing. Veksten i antall innbyggere er mye større i mer sentrale strøk, og enn her i Telemark. Pengene fra staten går til sykehusene der flest folk bor, forklarte Oksum.
Dette kommer på toppen av at Sykehuset Telemark må redusere driften med 50 millioner kroner i år.
- Vi må gå inn i alle krinkler og kroker og se hvor vi kan spare, særlig nede i Grenland, men vi må også se på Notodden. Denne jobben må vi ta, sa Oksum.
Han minnet også om den store utviklingen i helsevesenet, og nevnte spesielt kreftbehandlingen.
- Det kommer nye og bedre, og dyre kreftmedisiner. Men, vi får ikke mer penger fra staten av den grunn, så vi må finne penger innenfor rammene vi har, sa Oksum.

Les mer i Telen (Bak betalingsmur)
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS