Notodden-rådmann reagerer på sykehusledelsens uttalelser

Notodden-rådmann reagerer på sykehusledelsens uttalelser

- Vi kjenner oss ikke igjen i dette, sier rådmann Svein Aannestad i Notodden kommune til Telen, etter er gjort kjent med uttalelsene til klinikksjef Per Urdahl om lavt belegg på de kommunale akuttdøgnsengene på Notodden (KAD).
Sykehus
Publisert : 26.01.2017 20:14
Sist oppdatert : 26.01.2017 23:30

Rådmannen understreker at fastleger og legevaktleger vet om og bruker det kommunale tilbudet når de mener det er det rette for pasienten, samt søker veiledning i spesialisthelsetjenesten for vurdering og avklaring når de mener det er nødvendig.

- Vi arbeider kontinuerlig med å integrere dette som et faglig forsvarlig og godt tilbud, sier Notoddens rådmann Svein Aannestad til Telen. Han viser til Urdahls uttalelse om at kompetanse/utrygghet er en årsak til det lave belegget.

- Det er en alvorlig påstand vi ikke kjenner oss igjen i. Vi har god kompetanse blant ansatte, flere har de siste årene kommet fra sykehuset og har mange års erfaring fra forskjellige avdelinger. Vi har kvalifiserte leger og sykepleiere fra legevakt og kommunens helse- og omsorgstjeneste, sier Aannestad.

Notodden kommune har ingen intensjon om å stenge de kommunale akuttdøgnsengene, og ser heller ikke at klinikksjef Urdahl har noen myndighet til å stenge en kommunal institusjon.
- I forbindelse med samhandlingsreformen ble det inngått avtale om veiledning og hospitering av leger og sykepleiere i hele kommunen. Dette er et løpende tilbud vi benytter oss av ved behov, sier Aannestad.

Han forklarer at de har et godt samarbeid i den akuttmedisinske kjeden, at de har klare prosedyrer og retningslinjer for KAD, samt følger den nylige reviderte avtalen mellom sykehuset og kommunene, som er lik for hele Telemark.
Kommer til å ta kontakt
- Vi arbeider kontinuerlig med å integrere KAD som et faglig forsvarlig og godt tilbud til befolkningen, sier Aannestad. Han synes det er uheldig at slike møter holdes uten at kommunens ledelse er invitert og kan komme med informasjon.

- Her kommer det fram synspunkt fra ledelsen i sykehuset av alvorlig karakter overfor kommunen. Jeg kommer til å kontakte sykehuset angående denne uttalelsen. Vi tar dette alvorlig, sier Aannestad til avisa.

Saken i Telen (Bak betalingsmur)
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS