Full kamp mellom Notodden og Vinje om ny Luftambulansebase

Full kamp mellom Notodden og Vinje om ny Luftambulansebase

Notodden mener de står klart sterkest nå ren ny base for luftambulanse skal etableres i Telemark. De viser til en analyse som hovedargument, om at en base på Notodden har et nedslagsfelt på 1 660 000 mennesker mer enn om den blir basert i Vinje.
Lokal
Publisert : 05.02.2017 18:40
Sist oppdatert : 06.02.2017 09:34

Tirsdag møter aktørene Vinje, Notodden og Skien hverandre i kampen om luftambulansen. De skal snakke sin sak opp for fylkesrådmann Evi-Anni Evensen.
- Dette møtet er viktig for hvor den framtidige luftambulansen skal stasjoneres. Det er fylkespolitikerne som skal behandle denne saken, sier ordfører Gry Blöchlinger til Telen. 

- Det er utarbeidet analyse som viser at Notodden ligger svært gunstig an i forhold til rekkevidde og andre fordeler med Notodden. Vi når faktisk hele 1,9 millioner mennesker i løpet 20 minutters flytid. Det er kanskje det tyngste argumentet i forhold til hva luftambulansen skal betjene, mener ordfører Gry Blöchlinger.
- For Vinje er tallet 240 000 mennesker. For Skien vil det være store havområder som innebærer at det er Redningstjenesten som tar oppdragene i slike områder. Det betyr at Notodden har en veldig strategisk beliggenhet i forhold til det operative, mener NUAS-direktør John Terje Veseth.

- I tillegg har vi infrastrukturen som også helt klart er en styrke. Vi har flyplass, har E-134 kloss opptil og vi har akuttsykehus, sier NUAS-direktør John Terje Veseth, som vet det vil være kamp om å få lokaliseringen. Han legger til at det politisk er enighet om at Telemark er en hvit flekk innenfor luftambulansetjenesten – en karakteristikk som er ensbetydende med dårlig dekning.Notodden 

- I tillegg til dette har vi flyverksted, tanking av drivstoff og ikke minst tårntjeneste og lyssetting på flyplassen. Det betyr at det kan flys på instrumenter i dårlig vær noe vi også har svært sjeldent på Notodden. Mye taler for at Notodden er den beste lokaliseringen, mener flyplassjef Dag Flåterud.

- I sum har vi mange streke kort og jeg håper jo at fylkesrådmannen og fylkespolitikerne ser våre styrker. Flytiden til større og sentrale sykehus vil også være kort, sier ordføreren til Telen.

Les mer om saken i Telen (Bak betalingsmur)
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS