Akvafarm-papirene underskrives idag

Akvafarm-papirene underskrives idag

I dag er konsesjonen som gir Akvafarm Rjukan grønt lys for et oppdrettsanlegg, underskrevet. Akvafarm får løyve til å produsere matfisk og settefisk av laks, ørret og regnbueørret. Oppdrettsanlegget blir det første landsbaserte anlegget i Norge, opg skal produsere 10.000 tonn i året.
Næringsliv
Publisert : 08.02.2017 20:00
Sist oppdatert : 10.02.2017 16:49

Det blir et kjempeanlegg og vil dekke et område på 33 mål. Den som er hovedansvarlig for planleggingen av anlegget er styreleder i Akvafarm Rjukan AS, Carl Ivar Holmen. 

De siste papirer er kommet og signaturene settes på idag. Akvafarm-prosjektet er nå bekreftet godkjent av myndighetene.

- Jeg fikk beskjed fra fylkeskommunen at papirene er på vei, og at konsesjonen undertegnes i løpet av dagen, så da setter vi igang prosjekteringen av bygget, sier Karl Ivar Holmen til Radio Rjukan.
At godkjenningen er klar bekreftes av Jørun A. Ruud, leder for hovedutvalg for næringsutvikling i Telemark Fylkeskommune.

- Har i dag, torsdag 9/2-2017 undertegna konsesjonen til Akvafarm Rjukan. Dermed har myndighetene sagt sitt og gitt klarsignal til etablering av landets første landbaserte oppdrettsanlegg for laks. Dette kan gi mange arbeidsplasser for Tinn og Telemark. Ein stor dag for fylket, sier Ruud på sin facebookside, som også Telemark Fylkeskommunes har delt på sin facebookside, ved siden av et mobilfoto av kontrakten, som også vises til høyre.

Hvor fort ser vi byggeaktivitet på Svadde?

- Det er jo ikke noe lite prosjekt dette her, så det er endel prosjekteringsarbeid som skal gjøres, men målsetningen er å få i gang bygging en iløpet av året, dersom alt går som det skal, sier Holmen..

Tomta på Svadde ligger klar, og hvordan merkes det at dere begynner.
- Som sagt er prosjekteringsarbeid på skrivebordet, så foreløpig ikke særlig aktiv ute i terrenget.
Men, under forutsetning at det videre løpet går som vi planlegger, vil det være byggeaktivitet i 3. kvartal i år, og så følger det lang byggeperiode. Det er ikke noe lite anlegg, det her, sier Holmen.

Godkjenning for bruk av grunnvannuttaket er klart, og det samme er utslippet.
- Utslippet er det et stykke arbeid å gjøre på ennå.
Vi er i tett dialog med fylkesmannen, og det har vært en del usikkerhet om det rensa utslippet kan gå i Måna, og det er vi nå enige om at det ikke er en løsning.
Vi skisserer at det er en bedre løsning å slippe det rett i Tinnsjøen. Men vi må være sikre på at det er en ren løsning man kan forsvare. Da legges det i rør i Måna helt ned til Tinnsjøen, forklarer Holmen.

- Utslippet er ganske lite hvis man ser det i perspektiv av det hele, sier Holmen.
- Det er jo et bærekraftprosjekt, og ellers hadde vi ikke fått lov. Vi har hatt to separate fagvurderinger på volum og utslippspunkt, som viser det er forsvarlig.

Produksjonen iløpet av året er stor, og anlegget er det første i Norge og størst på land i Verden.
- Konsesjonen gir mulighet til en planlagt produksjon opptil 10.000 tonn oppdrettslaks i året, men det tar tid å bygge opp en masse, og det vil ta iallefall to år før vi er i en normal drift på det nivået, sier Holmen.
Ved normaldrift og hvis alt går som det skal det produseres 200 tinn fisk i uka.

Antall arbeidsplasser er ikke helt enkelt å si ennå, da dette er en ny type anlegg.
- Det jeg kan si er at det er både faglært og ufaglært arbeidskraft, som trengs, men la meg si at det er fra 30 ansatte og oppover, sier Holmen.
Tidligere har det vært skissert at en framtidig drift i anlegget kan innebære så mye som 80 arbeidsplasser. Men det er på sikt.

Er det noe i veien for at dere setter igang prosjektet nå?

- Det er alltid noen utfordringer i et så stort prosjekt og vi har holdt på i flere år allerede, men nå er de formelle tinga på plass, og når vi nå får endelig vedtak og konsesjon på plass er vi et langt stykke på vei, men må alltid ha noen forbehold, si en slik fase, sier Holmen. 

Men nå er det full gass på realiseringen av prosjektet. Lakseprisen har ikke noen betydning for prosjektets fremdrift?

- Nei anlegget er basert på konservative estimater, så den svingende lakseprisen nå har ingenting å si for prosjektet, bedyrer Holmen overfor Radio Rjukan.

Foto av tegningen av anlegget: Akvafarm Rjukan AS
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS