Kutter 65 jobber i Sykehuset Telemark HF

Kutter 65 jobber i Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Telemark skal si opp 65 av 3000 ansatte i Sykehuset Telemark HF for å få driften ned på et billigere nivå. Tilbudet på Notodden reduseres med to senger og en stilling som følge av stilling som ble overført Notodden da Rjukan ble lagt ned. Behovet har vist seg å ikke være til stede, mener ledelsen.
Lokal
Publisert : 14.02.2017 06:30
Sist oppdatert : 14.02.2017 09:24

Konstituert sykehusdirektør i STHF, Tom Helge Rønning, varsler kutt på 65 stillinger ved Sykehuset Telemark.
- Vi kommer ikke utenom sparing og vi snakker om i størrelsesorden 65 stillinger i en organisasjon på 3000 ansatte. Vi har en del på hente på bedre løsninger og samhandling, sier Tom Helge Rønning, og beroliger med at det på Notodden kun vil bli små endringer – og han poengterer igjen: - Det er ingen fare for akuttfunksjonen på Notodden, sier han til Telen.

Den konstituerte direktøren har lagt fram et resultat for januar med pluss på 360 000 kroner mot et budsjettert underskudd på snaue 2,1 millioner. Dette tilskrives stor aktivitet på grunn av en hard influensaepidemi, noe som har ført til mange innleggelser ved sykehusene.
- Normalt har januar en høy produksjon og et resultat på 360 000 i pluss mot et underskudd på 2,1 mill gir trolig ikke et riktig bilde av situasjonen, sier konstituert sykehusdirektør Tom Helge Rønning.
Han tror ikke noe på resepten til hovedtillitsvalgt for sykepleierne, Ann Iserid Vik-Johansen, lanserte på NRK Telemark i går: Helse Sør-Øst eller departementet må komme med mer penger.

Og samtidig ber Rønning om at den yngre garde i Telemark må lage flere barn. Det vil bidra til bedre sykehusøkonomi.
- Rett og slett fordi vi på grunn av laber befolkningsvekst får for lite av den totale "sykehuskaka" til Helse Sør-Øst. Vi må bli flere i Telemark, sier Rønning.

- Dessuten må vi internt bli flinkere til å utnytte ressursene bedre på tvers. Jeg forstår veldig godt at ansatte føler en situasjon med kutt i 65 stillinger som brutalt og knallhardt, men dette er virkeligheten, sier Rønning, som avviser at situasjonen aktualiserer nedleggelse i Porsgrunn som for ett år siden ble lagt på is.
- Det er langsiktig. Vi må få nybygg på plass og vi må gjøre en rekke andre strukturelle grep. En nedleggelse nå vil bare forstyrre behandlingen av pasientene og dermed også effektiviteten i Skien, sier Tom Helge Rønning, som i 2016 leverte et resultat på minus 75 millioner, 91 millioner under budsjett.

- Vi har besluttet og står for at det nattetid ikke blir røntgenlege (radiolog) på Notodden. Det er riktig i forhold til både pasientbehandling og økonomi, sier Rønning om løsningene et samlet legekorps på sykehuset på Notodden gikk imot nylig, sier Rønning til Telen.
Han viser til klinikksjef Per Urdahl for øvrige lokale justeringer.

- I tråd med behovsanalysen er det redusert med to senger på sengeposten. Dette utgjør to årsverk, men er allerede tatt. En prosjektgruppe skal se på sykepleieres og legers arbeidstid, et noe mer langsiktig arbeid, sier Per Urdahl, som ellers freder den somatiske delen av sykehuset på Notodden.
- Likevel må vi ha løpende vurderinger, legger han til.

Ellers forteller Urdahl at Lærings- og Mestringssenteret legges under tilsvarende tilbud i Skien. Det utgjør 0,15 årsverk. - Det fysikalske tilbudet på Notodden reduseres med en stilling som følge av stilling som ble overført Notodden da Rjukan ble lagt ned. Behovet har vist seg å ikke være til stede, sier Urdal, ifølge Telen.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS