Venstre og FrP vil tvangssammenslå til 10 fylker i Norge til våren

Venstre og FrP vil tvangssammenslå til 10 fylker i Norge til våren

- I løpet av våren kommer Stortinget til å foreslå 10 eller 11 fylker som skal erstatte dagens 19. Vi er snart ferdige med det, sier Venstres representant i kommunalkomiteen Andre Skjelstad til NRK. Dermed står Telemark i fare med å bli tvangssammenslått sammen Buskerud og/eller Vestfold, eller dert nye Agderfylket.
Politikk
Publisert : 15.02.2017 11:29
Sist oppdatert : 15.02.2017 18:18

Fylkespolitikere landet rundt har protestert mot den blå-blå regionreformen som støttes av Venstre og KrF.
Nå slår regjeringspartiene og støttepartiene fast at protestene er nytteløse.

- I løpet av våren kommer Stortinget til å foreslå 10 eller 11 fylker som skal erstatte dagens 19. Vi er snart ferdige med det, sier Venstre sin representant i kommunalkomiteen Andre Skjelstad.

Regjeringa og samarbeidspartiene hadde håpet at sammenslåinger skulle skje ved at fylkene frivillig slo seg sammen. Slik har det ikke gått, og så langt er det bare Trøndelagsfylkene, Agder, samt Hordaland og Sogn og Fjordane som har avtalt en sammenslåing. 
Og også i disse fylkene er dette med klare betingelser. 

- Vi vil bare slå oss sammen dersom Stortinget tilfører fylkene flere oppgaver enn i dag, sier fylkesordfører i Sogn og Fjordane Jenny Følling.

Og Andre Skjelstad og Venstre har prøvd så godt de kunne med å få det til, hvis de får si det selv.
- Vi skulle gjerne fått på plass flere oppgaver, men vi har pekt på blant annet kulturminneforvaltning, vegplanlegging og landbruk som felter de nye fylkene kan ta hånd om.
- Det er ikke nok, vi må ha noe mer og noe tyngre, svarer Følling til det, ifølge NRK.

- Det kommer til å bli gjennomført en regionreform i Stortinget, og så vil vi sette ned et ekspertutvalg etter hvert som skal se på om vi kan få tilført de nye fylkene endå flere oppgaver, seier Skjelstad.
Det uansett er Stortinget som har det siste ordet når det kommer til hvor mange fylker vi skal ha her i landet, mener Skjelstad.

Blir det regjeringskifte til høsten, kan også disse tvangssammenslåingene bli reversert.
Det er i alle fall klart at dette blir et tema i valgkampen.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS