Tinn kommune snudde krise til 10 millioner i overskudd i 2016

Tinn kommune snudde krise til 10 millioner i overskudd i 2016

Krisemøte om mulig underskudd i mars i 2016 ble snudd til 10 millioner i overskudd. Tinn kommunes regnskap for 2016, før revisjon viser et netto driftsresultat på 4,7 %, og et overskudd på 10 millioner kroner. Driften har et mindreforbruk på 19 mill. kr. og det er gjort investeringer for 21 millioner, opplyser rådmann Rune Lødøen.
Lokal
Publisert : 17.02.2017 08:00
Sist oppdatert : 17.02.2017 14:24

Nødbremsen ble slått ettertrykkelig på, og politikerne og innbyggere fikk skikkelig krisestemning i høst, da det i mars ble kalt inn til økonomisk krisemøte i Tinn kommune. 
Radio Rjukan omtalte saken.

Tinn kommunes regnskap for 2016 er nå ferdig, og sendt til revisjon. Det ureviderte regnskapet viser et netto driftsresultat på 4,7 %, noe som tilsvarer et overskudd på nærmere 10 millioner kroner.

- Driften har et mindreforbruk på 19 mill. kr. og det er gjort investeringer for 21 millioner kroner, opplyser Tinn kommunes økonomisjef Kari Rongsjord Marumsrud og rådmann Rune Lødøen. 

Utgiftssiden ligger i nærheten av budsjett.
Går vi bak hovedtallene finner vi at driftsinntektene er 25 mill. høyere enn budsjett. 
Dette skyldes
* høyere sykelønns- og momsrefusjoner (med ca. 5 millioner),
* høyere skatteinntekter og lignende (med ca. 5 millioner),
* økte salgsinntekter bl.a. byggesaks-/oppmålingsgebyr og tilknytningsavgifter pga. stor byggeaktivitet i fjellet,
* økt kinobesøk o.l. (ca. 5 millioner.), økte flyktninginntekter (3 millioner),
* økte øremerkede statstilskudd og refusjoner knyttet til prosjekter i 2016 (ca. 7 millioner.)

- Tar vi hensyn til at en del driftsprosjekter ikke er ferdigstilt i 2016 er det reelle mindreforbruket eller «overskuddet» nærmere 10 millinert, opplyser rådmannen.
- En må imidlertid ta hensyn til at det i budsjettet for 2016 ble lagt en buffer på 15,5 mill. kr som skulle sikre mot underskudd som følge av budsjettoverskridelser innenfor helse- og omsorg. Uten denne bufferen ville vi hatt et nullresultat eller dårligere, forteller Lødøen.

- Det som står igjen av bufferen for 2016 bør avsettes til å møte fallende inntekter og kostnadsøkninger i årene som kommer. Dette vil vi komme tilbake til ved behandlingen av regnskapet i juni, sier Lødøen, som også forteller at iInvesteringene i Tinn kommune i 2016 ligger på et beskjedent nivå.

Linker:
Tidligere sak på Radio Rjukan om økonomikrise
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS