Notodden-politiker slakter verdensarvskiltingen

Notodden-politiker slakter verdensarvskiltingen

- Hvem får med seg at de har kommet til et verdensarvsted når de ser dette skiltet? Veldig få mener Notodden KrFs Borgar Flaaten. Nå setter han i et intervju med Telen saken på dagsorden for å få til en ny og mer informativ skilting på innfartsveiene til Rjukan og Notodden.
Lokalhistorie
Publisert : 23.02.2017 08:00
Sist oppdatert : 23.02.2017 11:37

Saken i Telen er også gjengitt i dagens RA.

Dette skrev Radio Rjukan om skiltene da de kom opp

- Det er vel og bra at UNESCOs logo står der, men hvem kjenner den? Rjukan- Notodden Industriarv er heller ikke noe som henleder oppmerksomheten til at vi faktisk har noe som verdens fremste kulturbærer UNESCO mener er viktig for menneskeheten. Vi må få helt andre skilt, mener KrF-eren Borgar Flaaten.
Han ønsker seg at det på norsk skal gå klart fram at det er verdensarv og at vi får inn «World hertitage site» som forteller det samme på engelsk.

- Jeg kan ikke skjønne at dette ikke skal være mulig. Se på skiltet til Røros som forteller at det jeg ønsker meg. I tillegg har dette skiltet et grafisk, historisk design som forteller mye. Det burde vært utlyst en konkurranse for lokale kunstnere med tanke på å lage et spennende og fortellende design til dette skiltet. Vi kan ikke gjøre oss uforståelige som skiltene i dag gjør oss i forhold til turister som kommer, understreker Borgar Flaaten, som mener skiltene må ned og nye opp så snart som mulig.
- Røros er i samme land og de samme reglene må da gjelde for oss, sier Flaaten, som ser at det kan ligge verdiskapning i gode, informative skilt.

- Hvis bilistene kjører gjennom Notodden og ikke har fått med seg at vi er et industrielt og unikt verdensarvsted, hvordan skal vi da tro at de vil stoppe? Skiltet må både ha stoppeffekt og det må ha en informativ stoppeffekt. Det siste handler eksempelvis om en som kjører fra Oslo til Bergen og blir klar over at Notodden er et verdensarvsted. Om det ikke er tid til å stoppe på turen vedkommende er på, kan det føre til at den neste gang svinger innom verdensarven, mener Flaaten.

- Borgar Flaaten har et viktig poeng i en sak som handler om å selge verdensarven, sier direktør ved Norsk Industriarbeidermuseum (NIA), Runar Lia til Telen. Han  ønsker seg også nye skilt.
- Dette er skilt vi ved NIA ikke har ansvaret for. Dette er et arbeid Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune har arbeidet med. Fylket er bestiller, veivesenet er den utførende part, forklarer Lia.
NIA selv ligger i startgropa for en skiltplan for de 16 mest betydningsfulle objektene i verdensarven hvor blant annet Svelgfoss og flere andre i Notodden inngår.
- I det arbeidet har vi lagt vekt på å skape informasjonstavler som henvender seg til de som kommer til oss på en god måte med tekstene i norsk, engelsk og tysk språkdrakt, sier Lia om skiltene som skal opp på de aktuelle stedene våren 2017.

Linker:
Dette skrev Radio Rjukan om skiltene da de kom opp
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS