Kjemper for at Telemark-navnet overlever fylkessammenslåing

Kjemper for at Telemark-navnet overlever fylkessammenslåing

- Telemark har kultur, natur, ski og krigshelter. Telemark er kjent verden over og har et fantastisk merkenavn. Det skal vi ta vare på. Telemarknavnet skal fortsatt synes på kart og skilt, sier 1. nestleder i Telemark Høyre og sammenslåingsforkjemper Per Lykke, som tror Vestfold blir bra for Tinn.
Politikk
Publisert : 26.02.2017 13:26
Sist oppdatert : 26.02.2017 16:45

Tinns markante Høyre-politiker Per Lykke, som er 1. nestleder i Telemark Høyre og Høyres 3. kandidat til høstens Stortingsvalg, har lenge vært en uttalt motstander av Fylkeskommunene som forvaltningsledd.
Han har samtidig vært forkjemper for at Telemark skal opphøre som fylke, i en sammenslåing med Buskerud og Vestfold. Nå har et knapt regjeringsflertall av regjreringspartiene Høyre og FrP, samt støttepartiene Venstre og KrF gått inn for en regionrefom som reduserer antall fylker fra 18 til 10 eller 11, men der Telemark skal slås sammen med Vestfold og ikke Buskerud.
- Telemark har kultur, natur, ski og krigshelter. Telemark er kjent verden over og har et fantastisk merkenavn. Det skal vi ta vare på. "Vestfold og Telemark". Eller hadde det blitt Agder, Agder og Telemark. Telemark-navnet skal fortsatt synes på kart og skilt, sier Per Lykke.

Per Lykke mener Telemark-navnet står så sterkt at han er villig til å gå i krigen for det. Han nærmest lover at Telemark blir en del av det nye fylkesnavnet, i lørdagens utgave av Varden, der han rykker ut sammen med Clarice Emilie Schaffer.

- Per Lykke og jeg ønsker å få frem de muligheter en større region vil frembringe for Telemark. Ja, Telemark skal fortsatt hete Telemark, mener vi. Vi ser også de positive sidene av en reform som vi ser vil frigjøre midler og ressurser til flere og bedre tjenester for innbyggerne våre, sier Schaffer.
- Færre heltidspolitikere og flere beslutninger som vil bli fattet i regioner nærmere brukerne, oss! Hvorfor er det bare motstanderne av reformen som får pressedekning i Telemark. valgkampen er kanskje igang? Spør Schaffer i et innlegg på facebook.

Foreløpig ligger forslaget på at den nye regionen skal hete Skagerrak, som havstredet mellom Norge og Danmark.
Det vil gjøre oss som bor i fylkene, vestfoldinger og telemarkinger, om til skagerakinger eller skagerrakker.
Det synes ikke Per Lykke er noe godt forslag.
På facebook er debatten igang om Telemark bør hevde retten til å få regionnavnet aleine eller om det skal hete "Telemark og Vestfold" eller "Vestfold og Telemark".

Lykke ser fram til en sammenslping av de to fylkene.
- Jeg sier velkommen til Vestfold. Dette er bra for oss. Dagens fylkeskommune i Telemark fungerer dårlig, og vi har et stort etterslep på vedlikeholdet av fylkesveiene. vi har mye å lære av Vestfold, sier Lykke til RA lørdag.

Foto: Privat
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS