Nei til Blomsterpike-statuen i Adminiparken

Nei til Blomsterpike-statuen i Adminiparken

Tinn kommunen har fått avslag på å sette Blomsterpiken i Adminiparken. Eneste mulighet er at Barfotgrevinnen i nederste dam viker plass for den lille blomsterjenta.
Kultur
Publisert : 24.02.2017 14:51
Sist oppdatert : 03.03.2017 14:58

Tinn kommune får ikke sette Blomsterpiken i Adminiparken av Telemark fylkeskommunes kulturminneavdeling, som frykter at det skal bli for mange statuer i parken. Eneste mulighet er at "Barfotgrevinnen" av Kjell Grette Kristensen, som har stått der i mange år, i nederste dam, viker plass for jenta.

Kultursjef Marit Kvitnes søknad om dispensasjon for å plassere Reidun Aafløy Hansens skulpturgave i parken, kom først i retur med oppfordring om å finne alternativ plassering i byen. Kvitne mente imidlertid at søknaden måtte behandles som den var, og nå har endelig avslag kommet.

Saksbehandler Gunhild Randen i team kulturarv i fylkeskommunen viser til fredningsvedtaket fra 2003, som ikke tillater inngrep som "forandrer områdets karakter eller motvirker formålet med fredningen".
Randen begrunner avslaget med at statuen ikke er i tråd med fredningen.
"Ved å plassere flere skulpturer i parken endres bildet og man opprettholder ikke den karakteren som fredningen er ment å skulle bevare", skriver Randen, og henviser til at tåleevnen i parken er nådd når det gjelder skulpturer.
Randen anbefaler at kommunen utreder annen plassering eller å flytte Barfotgrevinnen for å kunne gi plass til skulpturen. 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS