Rjukanpolitiet får beholde stedlig ledelse

Rjukanpolitiet får beholde stedlig ledelse

Rjukan politistasjon får sannsynligvis beholde lokal stedlig ledelse. Det er klart etter møtet mellom politimester Fossen og den politiske ledelsen i Tinn kommune fredag.
Politi
Publisert : 07.03.2017 10:00
Sist oppdatert : 07.03.2017 10:46

- Dette har vært et veldig positivt møte. Vi får beholde den stedlige ledelsen her på Rjukan, sa ordfører Bjørn Sverre Birkeland rett etter møtet på hans kontor.
Den misvisende tittelen "Nærpolitireformen" har slått fast at Rjukan består som et tjenestested, men det har så langt vært usikkerhet om Rjukan skulle ha en egen stedlig leder, altså lensmann som i dag.

Politimester Christine Fossen i det nye Sør-Øst distrikt har klart uttalt at Rjukan skulle bestå som tjenestested i nærpolitireform-innstillingen til Justisdepartementet.
Direktoratet har imidledrtid presisert et tjenestested ikke generelt trenger ha egen stedlig leder. Det var denne usikkerheten ordfører og administrasjonen i kommunen ha klarhet i på møtet fredag, etter å ha tatt opp denne saken med ledelsen i Politidirektoratet.

Politimester Fossen har etter det tatt kontakt med ordfører Birkeland for å avtale et møte på Rjukan, som altså ble avholdt fredag, der hun hadde med seg regionsleder for Notodden, Tinn og Hjartdal Helge Folserås og Knut Aas, lensmann i Tinn.

Det er imidlertid ikke avklart om tittelen blir lensmann eller politistasjonssjef.  

Det nye politidistirikt Sør-Øst er et av de mest kompliserte distriktene i den nye reformen.
Området dekker blant annet fire tidligere politidistrikter, og med svært ulike områder, og med 12 politistasjonssjefer. 
I mars neste år skal Sør-Øst få en felles operasjonssentral i Tønsberg.
Stortingets føringer for den nye reformen er at et politidistrikt vil bli delt opp geografiske områder (for Rjukans del Telemark) og deretter driftsenheter og deretter tjenestestedet Rjukan, som underlagt Notodden.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS