MOT forsvinner fra Tinn?

MOT forsvinner fra Tinn?

Unge i Tinn kan miste MOT-opplegget som har vært i Tinn i en årrekke. Skolene sier nei til å overta ansvaret i en omlegging der skolene skal ta mer ansvar, noe de ikke ønsker. - Så derfor anbefaler jeg at vi sier opp avtalen, sier skolesjef Gjertrud Nysæter Lien til Radio Rjukan.
Lokal
Publisert : 08.03.2017 07:30
Sist oppdatert : 12.03.2017 16:35

- MOT har lagt om konseptet sitt til "Robust ungdom 12-16" og da må skolene melde seg på, og rektor må være MOT-leder og skolene blir MOT-partnere istedet for at kommunene er det som nå, forteller skolesjef Gjertrud lien til Radio Rjukan.
Lærerne skal være coacher i det nye opplegget. Det sier ungdomskolene i Tinn at de ikke har kapasitet til.

Omleggingen passer Tinn dårlig.
- Det er gjort fordi flere og flere ønsker å være med uten at kommunene går inn for MOT-opplegget slik Tinn har gjort, sier Lien.
- Nå kan den enkelte skole gå inn og kjøre programmet for sin skole, og er ikke så avhengig av at hele kommunen er med.

- Det vi ser i Tinn er at det gjøres mye bra på skolene uavhengig av MOT-opplegget, mener skolesjefen.
Det som har vært noe av misforståelsen, er at MOT er et antimobbeprogram. de ter det ikke. De jobber for å gjøre elevene mer robuste, ta egne valg og bygger opp ungdom, men Ulvæus-programmet mot mobbing skal vi kjøre vi som før, forteller Lien.
- Det kan sikkert forbedres også, men det kan også jobbes på andre måter med å få den til å ta egne valg og bli mer robuste, tror Lien.

MOT-kafeen vil fortsette som før, men vil ikke hete MOT-kafé, men bli en tradisjonell fritidsklubb.
- Den vil fortsette som før, med de ansatte der, bekrefter Lien.
- Her blir det ingen forandring!

Saken om MOT skal opp i kommunestyret på torsdag.
Formannskapet har behandlet saken, etter at Utvalg for kultur og oppvekst har gått inn for å si opp avtalen som idag koster Tinn kommune 450.000 kroner.
- Uten at skolene og rektorene er positive, kan det umulig fungere med det nye opplegget i Tinn, mener Lien.
 
- Jeg har fått ihende evalueringen av MOT-opplegget, og tilbakemeldingen er gitt til MOT-lederne at opplegget har vært godt, og ungdommene ønsker fortsatt å ha det. Det er ingen protest som RA skrev, men en tilbakemelding på at opplegget har vært bra.
Ungdomsrådet har også uttalt at de ønsker egentlig at MOT fortsetter, men ønsker ikke at lærere skal være MOT-ledere og coacher. De har ikke trua på at lærene skal være slike coacher, og at det vil fungere like bra, forteller Lien.

- Pengene som brukes kappes i kulturbudsjettet, og brukes da på andre ting og kulturtiltak beregnet på unge, sier Lien, og de er vel glade for å kunne bruke dem mer fritt, men det er ikke økonomiske hensyn som er årsaken. 
At skolene ikke prioritere det innenfor sine rammer er forsåvidt noe annet, sier Lien.
- Så derfor anbefaler jeg at vi sier opp avtalen, sier Nysæter Lien.

 

FAKTA:

MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot - til å leve, til å bry seg og til å si nei.
MOT samarbeider idag med ca 300 skoler i Norge.

MOT ble stiftet av Atle Vårvik, Johann Olav Koss, Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen den 22. februar 1997.[2] Marte Snorroeggen Wivestad har vært leder for MOT Norge siden 2012. Organisasjonen inngår partnerskap med kommuner, ungdomsskoler og videregående skoler om å utvikle robuste ungdommer, som inkluderer alle. MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program «Robust ungdom 12-16» i ungdomsskolen og «Robust ungdom 16-25» i videregående skole.

Kilde: Wikipedia

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS