Friskt likestillingsforedrag av Torild Skard på kvinnedagen

Friskt likestillingsforedrag av Torild Skard på kvinnedagen

En fullsatt lesesal i Rjukan Bibliotek fikk oppleve kvinnesakslegende Torild Skard på kvinnedagen. Riktignok var det bare seks menn i salen, men Skard klarte å trollbinde forsamlingen. - Saken har hatt tilbakeslag, og jeg er dypt bekymret for demokratiets kår også i Norge, sa Skjard.
Politikk
Publisert : 09.03.2017 21:10
Sist oppdatert : 09.03.2017 23:47

Etter et liv i kvinne- og barnesakens tjeneste har Torild Skard (80) ikke gitt seg. Hun er høyst aktiv og oppegående. Det var et fyrverkeri av en kvinnesaksforkjemper de mange fremmøtte fikk se i Rjukan Biblioteks lesesal på kvinnedagen onsdag 8. mars.
Skard som er utdannet psykolog, forsker og tidligere Ap- og SV-politiker og Stortingsrepresentant for SV, og er i høyeste grad aktiv i dagens likestillingskamp. Hun trollbant forsamlingen i sitt foredrag, og fikk mye respons etter foredraget i form av spørsmål og kommentarer.

- Jeg har mer og mer tenkt på Berit Ås og hersketeknikkene, og det er blitt utrolig mye tilsløring i dagens samfunn. Bruken av hersketeknikkene er tydelige, sa Skard.

- Jeg og Berit er litt uenige om hvor mange hersketeknikker vi egentlig har, Skard, før hun gikk igjennom hersketeknikkene som brukes aktiv idag.

Nå snakkes det om likeverd, og likebehandling, selv om kjønnene er forskjellige. Det er en tilsløring. Vi må snakke menn og kvinner, og samfunnet trenger sterke kvinner.
Menn dominerer og faktisk har likestillingspolitikken spilt fallitt, selv om vi har 50% i regjeringen.
Det er om å gjøre å forske for å de det tilslørte og få fram årsakene til den virkeligheten vi lever i.

Etterpå solgte hun ut hvert eneste forlagstilsendte eksemplar av sin bok "Maktens kvinner" som hun signerte etterpå.

- Vi har solgt alt. Godt vi bestilte så mange bøker, sa en svært fornøyd Sanja Pasovic etter seansen.
Hun og resten av de bibliotekansatte skulle rett fra boksignering ned til en intern seanse med kaffe med Skard.

Før det hadde Skard vært innom en historisk gjennomgang av kvinnesaken både i Norge og internasjonalt, og fortalt om sitt eget liv i kvinnesaken der hun virkelig var en pionér.

- Vi må fremme krav! Kvinner må kreve at kvinner skal få makt, ellers vil ikke menn gjøre noe med det. Det ,må være noen som presser på, sa Skard.
Større kvinnemakt er vesentlig for å få en fredeligere verden, og bekjempe militarisme, og det er snakk om hva slags samfunn vi vil ha.
- Her er det en oppgave å gjøre, og kvinnene må være med, sa Skard.
- Vi har en miljøkrise, og her må kvinner være med å påvirke og økonomien må endres for å unngå at det blir større ulikhet. Når den blir større, rammer det kvinner enda mer, sa Skard.

- Verden er i ubalanse, og rikere og mer ulik enn noen gang. den globale økonomien passer ikke for kvinner, og vi må få en økonomi basert på menneskerettigheter, med sosiale, sier FN i saken for kvinnespørsmål.
- En av de grunnleggende utfordringene i Norge er hvordan vi tar vare på omsorgen, mente Skard, som er alvorlig bekymret for demokratiets stilling både i Norge og ellers.

- Media er satt undere press, og de politiske strømningene nå er ikke veldig kvinnevennlige, understreket Skard, og viste til at Hillary Clinton nesten ikke kunne gjøre noe riktig i den amerikanske valgkampen.
- Og der er det ikke engang den som får flest stemmer som blir president, sa Skard.

- Jeg har mer og mer tenkt på Berit Ås og hersketeknikkene, og det er blitt utrolig mye tilsløring.
Nå snakkes det om likeverd, og likebehandling, selv om kjønnene er forskjellige. 
Menn dominerer og faktisk har likestillingspolitikken spilt fallitt, selv om vi har 50% i regjeringen.
Det er om å gjøre å forske for å de det tilslørte og få fram årsakene til den virkeligheten vi lever i.
 
Radio Rjukan har gjort opptak av foredraget, og vil sende mer fra det i tiden som kommer.
 

FAKTA:

Torild Skard
(født 29. november 1936 i Oslo) er en norsk psykolog, embetskvinne og SV-politiker. Hun er internasjonalt kjent som forkjemper for kvinners og barns rettigheter, og har hatt en rekke verv og stillinger i FN, bl.a. som styreformann for UNICEF.

Skard var en av de mest sentrale politikerne i Sosialistisk Folkeparti og det senere Sosialistisk Venstreparti fra etableringen i 1961 og gjennom 1960- og 1970-tallet. Hun var stortingsrepresentant for SV i perioden 1973–1977 og var samtidig lagtingspresident og nestleder for Justiskomitéen; hun var første kvinne med presidentverv på Stortinget.

Etter at hun forlot Stortinget arbeidet hun som forsker og embetskvinne. Hun var forsker ved Arbeidspsykologisk institutt 1978–1984, direktør for kvinnespørsmål i UNESCO 1984–1986, ekspedisjonssjef for multilateral avdeling i Departementet for utviklingshjelp og for samme avdeling i Utenriksdepartementet 1986–1991, assisterende utenriksråd for bistand 1991–1994, UNICEFs regionaldirektør for Vest- og Sentral-Afrika 1994–1998 med ansvar for UNICEFs arbeid i 23 land, spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 1999–2003 og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt 2003–2011.

Skard var leder for UNICEFs internasjonale programkomité 1987–1988 og var styreleder i UNICEF internasjonalt 1988–1989. Hun var leder i Norsk Kvinnesaksforening 2006–2013, nestleder i styret for Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål 2005–2008 og en sentral pådriver for etableringen av Norges kvinnelobby. Hun har skrevet flere bøker, blant annet Mødrenes kontinent om utvikling i Afrika (2001) og Maktens kvinner om kvinnelige toppolitikere over hele verden (2012). Skard ble i 2012 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin «innsats for kvinner og barns rettigheter».

Kilde: Wikipedia

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS