Per Lykke fornøyd med helgas Høyre-landsmøte

Per Lykke fornøyd med helgas Høyre-landsmøte

Vårens landsmøtesesong er igang, og Høyre var i helga først ut. Tredjekandidat på Stortingsliste i Telemark og nestleder i Telemark Høyre Per Lykke, var godt fornøyd med møtet. - Jeg var på jobb for Telemark. Telemark fylke og kommuner har i forhold til mange andre steder vært ganske passive mht. statlig arbeidsplasser som skal ut av Oslo, sier Lykke.
Politikk
Publisert : 13.03.2017 09:36
Sist oppdatert : 13.03.2017 11:10

Telemark markerte seg under årets landsmøte som ble avholdt på Gardermoen. Telemark Høyre var aktive, og Per Lykke holdt et engasjert innlegg om behovet for å redusere det statlige byråkrati. Han sikter til at det er 61 direktorater, med spesiell fokus på Miljødirektoratet og det han kaller "Villreinbyråkrati". (Resumé av innlegget kan leses på Telemark Høyres facebbokside.)

Høyres landsmøte vedtok med stort flertall igjen å legge ned fylkeskommunen, og dermed bare ha 2 forvaltningsnivåer.

- Jeg var på jobb for Telemark, og hadde en hyggelig samtale på landsmøte med statssekretær og advokatkollega Grete Ellingsen i kommunal og og moderniseringsdepartementet om muligheter for statlige arbeidsplasser til Telemark. Vi vil jobbe godt tverrpolitisk for dette. Enig om et snarlig møte i løpet av 2 uker i departementet der fylket med fylkesordfører Sven Tore Løkslid blir med, forteller Lykke.

Han er fornøyd med Telemarks-benken på landsmøtet.
- Telemark Høyres Solveig Sundbø Abrahamsen, og vår første kandidat, holdt et meget godt innlegg om hvilken stor positiv betydning EØS avtalen, har for norske bedrifter og arbeidsplasser, forteller han.

- Ellers kommer Børge Brende til åpent medlemsmøte for Telemark Høyre i Skien i slutten av April.

- Landsmøtet behandlet først og fremst nasjonale saker. Det som er bra for Norge er også bra for Telemark. Ingen spesielle Telemark saker, men Telemark Høyre fikk foreslått "Verdensarvområdene" som en viktig del av reiselivssatsingen. Forslaget ble vedtatt. Og det ble også Telemark Høyres forslag som omhandlet styrking av skogbruk, forteller Lykke.

- Ellers er jo et landsmøte et viktig møtested. Dette varte jo i hele fire dager. Telemark fylke og kommuner har i forhold til mange andre steder vært ganske passive overfor departementet mht statlig arbeidsplasser som skal ut av Oslo. Jeg fikk altså avtalt et møte med politisk ledelse av moderniserings- og kommunaldepartementet innen 14 dager sammen med politisk ledelse i Telemark fylkeskommune. Vi fikk også snakket med delegatene fra Vestfold, og de virket også forståelsesfulle for at Telemark-navnet må med i det nye regionsnavnet, sier Lykke.

Høyres landsmøte vedtok å endre konsesjonsreglene for alle de tomme småbruk rundt omkring for å stimulere langt mer omsetning, fjerne pris regulering mm på alle disse bruk.
- I Telemark og Tinn har vi mange tomme småbruk som ligger brakk og som ikke legges ut for solgt. Det finnes mange kjøpere og tilflyttere hvis de legges ut. en god sak for Telemark, mener Lykke.

- Saken som gledet meg personlig mest på landsmøte var det store engasjementet for Forsvaret og for å oppnå 2 % kravet til NATO. Her har Telemark Høyre vært en aktiv pådriver.

- Og jeg fikk også snakket med politisk ledelse i Klima-  og miljødepartementet om forhold som kan ha positiv betydning for Hardangervidda Nasjonalparksenter, Skinnarbu, forteller Lykke.
- Det kan på sikt omhandle noe reorganisering eller rasjonalisering innenfor naturforvaltningen som på sikt vil kunne gi senteret på Skinnarbu et par nye statlige arbeidsplasser. Kan dessverre ikke si mer ennå og det er et stykke frem, men gode muligheter, sier Lykke.

Og så hadde Per Lykke et hyggelig gjensyn med Kåre Willoch.
- Jeg bodde i nærheten av ham i ungdommen på Ullern, og gikk på skole med barna hans. Begge familier hadde også hytte i Homborsund, så det var hyggelig å møte Kåre igjen, sier Lykke.

Per Lykke vekslet også ord med Norges Nr. 2, Stortingspresident Olemic Thommesen. (Bildet under.)

Fotos: Per Lykke/Høyre
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS