Vurderer full nedslakting av villreinen på Hardangervidda

Vurderer full nedslakting av villreinen på Hardangervidda

Skrantesyken i Nordfjella kan allerede være spredd til villreinflokker på Hardangervidda, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA). Hele villreinstammen i Nordfjella kan bli avlivet, og det kan bli nødvendig også med stammen på Hardangervidda.
Natur/Vær
Publisert : 14.03.2017 20:01
Sist oppdatert : 14.03.2017 20:11

Norges fremste eksperter på skrantesyke, også kjent som Chronic Wasting Disease (CWD), var tirsdag samlet på til konferanse på Geilo.

Hvorvidt hele villreinstammen på mellom 1.500 og 2.000 dyr i Nordfjella skal avlives, er blant tiltakene som diskuteres på møtet, og det ansees som sannsynlig at det er nødvendig.

- Det er fryktelig dramatisk. Vi har aldri gjort noe sånt før. Det står ikke noe om dette i lærebøkene. Men ut ifra kunnskapen vi har i dag, så er nok det å fjerne dyrene dessverre den eneste måten å bli kvitt CWD på, sier biolog Olav Strand i NINA til NRK.

Biolog Olav Strand presiserer at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt med nedskyting på Hardangervidda, hvor det befinner seg en stamme på mellom 10.000 og 12.000 dyr, men at det vurderes å avlive stammen i Nordfjella, som utgjør opptil 2.000 dyr.
Hvis det imidlertid viser seg at sykdommen har spredd seg, blir dette annerledes med én gang.Skrantesyken i Nordfjella kan allerede være spredd til villreinflokker på Hardangervidda, mener Strand.

Så langt er det funnet tre syke villrein i Nordfjella sør for Hemsedalsfjellet. Ekspertene regner med at det er flere syke dyr der og frykter at sykdommen skal spre seg ytterligere til tamrein og andre hjortedyr.

Forsker Bjørnar Ytrehus i NINA advarer mot dramatiske konsekvenser dersom man ikke klarer å hindre ytterligere spredning av sykdommen.
Man må regne med at hjort og elg i området i Nordfjella blir syke og sprer dette utover landet, ifølge forskeren.

- Dette er voldsomt dystert. Jeg tenker på det som en krypende krise som kan være tilintetgjørende for hjortebestanden i løpet av 50 -150 år, sier han til NRK.

Det er ingen indikasjoner på at skrantesjuken kan smitte til mennesker, sier Ytrehus.
- Men samtidig er man veldig redd for at det kan skje. Hvis det skjer, har det enorme konsekvenser.

Alternativet til å avlive hele villreinstammen, kan være å skyte noen rein for å redusere mengden og dermed holde nivået lavt over tid, sier biolog Strand.

- Men da må vi spørre oss selv om hva slags villreinstamme vi vil ha. Vil vi ha utstillingsdyr som er syke, eller vil vi ha den krevende oppgaven med å prøve å beholde stammene som vi er så stolt over? Jeg tror alle er enige i at det ikke er akseptabelt å gå inn i en framtid hvor villreinen ikke skal være friske.

Etter at skrantesyke hos dyr ble påvist i Norge i fjor, ble det bevilget sju millioner kroner for å bekjempe sykdommen.
Fortsatt vet ikke forskere hva som førte til at den første reinen ble syk:

- Det lurer vi alle på, og det er ikke sikkert vi noen gang får svar på det. Vi vet ikke hvor lenge det har vært sykdom på Nordfjella, så her er det veldig stor usikkerhet.

Foto: NINA
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS