Fortsatt lite mobbing i Tinn-skolene

Fortsatt lite mobbing i Tinn-skolene

For første gang er mobbetallene fra den riksdekkende elevundersøkelsen offentliggjort. Den viser at Tinn kommer godt ut, og er også blant de beste i Telemark. At det likevel er 5% som melder i den anonyme undersøkelsen om mobbing er alvorlig.
Lokal
Publisert : 18.03.2017 20:27
Sist oppdatert : 19.03.2017 18:21

Som tidligere opplyst fra kommunalt hold, er det lite mobbing av de som er i skolealder i Tinn. 
Det er likevel 5 % av barn og unge i Tinn som oppfatter seg som mobbet de siste månedene før undersøkelsen ble gjort anonymt. ingen oppgir at de føler seg mobbet av voksne på skolene. 3% føler seg mobbet på mobil og sosiale medier.

Kommunalsjef for skolesektoren Gjertrud Lien sa i Tinn formannskap sist uke i forbindelse med forslaget om å legge ned MOT-prosjektet i Tinn, at tallene i Tinn var lave, og at MOT ikke er et anti-mobbeprogram, men et program for å gjøre unge mer selvstendige og "robuste". Hun opplyste at Ulvæus-programmet er det man bruker i tinn-skolen mot mobbing.

De minste kommunene får ikke tall, og privatskoler er ikke med.Tallene er avrundet til nærmeste hele %-tall.
Tallene deles inn i 4 kategorier, der første tall er mobbing totalt. her er en forklaring:
1) Andel som har opplevd mobbing digitalt, fra medelever og/eller voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er basert på spørsmål 1, 2 og 3 som er spesifisert:
2) Andel som forteller om mobbing fra medelever på skolen de siste månedene
3) Andel som har opplevd mobbing på mobil, iPad eller PC de siste månedene
4) Andel som har opplevd mobbing fra voksne på skolen de siste månedene

Tallene for Tinn er 5, 5, 3, 0 i de fire kategoriene, og er blant de beste i Telemark.
Skien, Porsgrunn, Notodden og Vinje ligger ca. på landssnittet i mobbing, mens tallene for Sauherad og Seljord gir sterk grunn til bekymring. De er faktisk blant de verste mobbekommunene i Norge!
Blant fylkene utmerker Akershus seg som fylket med høyest mobbetall på tvers av kommunene.

Mobbing totalt
1) Andel som har opplevd mobbing digitalt, fra medelever og/eller voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere (basert på spørsmål 1, 2 og 3 som er spesifisert:
2) Andel som forteller om mobbing fra medelever på skolen de siste månedene
3) Andel som har opplevd mobbing på mobil, iPad eller PC de siste månedene
4) Andel som har opplevd mobbing fra voksne på skolen de siste månedene

Kommune + Mobbetall i 4 kategorier

  5,   5,  3,  0   Tinn
  7,   5,  3,  1   Kongsberg
  8,   8,  5,  0   Vinje
  8,   6,  3,  2   Porsgrunn
  8,   6,  4,  3   Skien   
  8,   6,  3,  3   Oslo
15, 14,  6,  6   Sauherad   
16, 10,  3,  7   Seljord   
26, 14,12,  0   Vegårdshei (Verst i Norge.)

Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen. 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS