Formannskapet stanser hele Atråskole-prosjektet

Formannskapet stanser hele Atråskole-prosjektet

Det er innkalt til hastemøte i Tinn formannskapet klokka 14.30 tirsdag, og da vil etter alt å dømme hele skoleprosjektet i Atrå stanse opp. - Vi har fått svært mange reaksjoner, og prosjektet må forankres bedre politisk, sier ordfører Bjørn Sverre Birkeland til Radio Rjukan.
Lokal
Publisert : 20.03.2017 21:42

Nyggeprosjektet med ny ungdomskole i Atrå vil høyst sannsynlig stanse opp etter prosjektering for 2,2 millioner.
Over 30 innsigelser er kommet inn, og det gjør sannsynligvis at de innkomne forslag ikke er brukbare.
- Prosjektet må forankres bedre politisk, sier ordfører Bjørn Sverre Birkeland. 

Møtet kommer like før evalueringsgruppa skulle legge fra sitt vinnerutkast.
Ledet av arkitekt Amund Gulden skulle også tildele total-entreprisen på skolen til 97,6 millioner kroner. Men nå stopper saken opp som følge av protester, særlig rundt fjerningen av Atrå Samfunnshus og den bruken som skjer der idag, blant annet til begravelser.

- Kommuneledelsen har sett at vi må ha et ekstraordinært møte i formannskapet hvor vi ser på retningslinjene for å gå videre med skolesaken, Det er en veldig komplisert sak med mange involverte brukerrepresentanter. Det er klart at det er motstridende interesser her, sier Birkeland.

Formannskapsmøtet i dag blir lukket fordi man er inne i en lukket anbudsrunde. Bare spørretimen i forkant er offentlig.
Radio Rjukan vil derfor ikke kunne sende det, men sender spørretimen i 17-tida.

Tinn kommune har fått inn innvendingene fra styret i Atrå samfunnshus som frykter at funksjonene som samfunnshuset har idag ikke blir ivaretatt i det nye planlagte skolebygget.

Bjørn Sverre Birkeland avviser ikke en fullstendig omstart på skoleprosjektet, selv om det er brukt 2,2 millioner kroner til planleggingsprosessen der tre entreprenører med hvert sitt arkitektforslag, er med i sluttspurten.
– Det er mulig at vi må se på andre arkitektoniske løsninger, men vi får se hva som kommer fram i formannskapsmøtet.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS