Alle skoleskissene forkastet - planene utsatt på ubestemt tid

Alle skoleskissene forkastet - planene utsatt på ubestemt tid

Et enstemmig formannskap konkluderte i dagens lukkede formannskapsmøte med å si nei til å fortsette med de tre foreslåtte skissene til en ny Atrå-skole, men det endte med at konkurransen er avlyst med øyeblikkelig virkning, da rammene for anbudet var brutt. Dermed er skolebygging utsatt på ubestemt tid.
Politikk
Publisert : 21.03.2017 16:47
Sist oppdatert : 21.03.2017 17:05

Møtet var unntatt offentlighet, men ordføreren kan bekrefte konklusjonen. Nå er den nye Atrå-skolen utsatt, og man starter på nytt med å finne nye løsninger.
Løsningen som var foreslått, som innebar en skole som hang sammen med barneskolen, og som innebar riving av samfunnshuset holdt seg ikke innenfor rammene, men gikk høyt over.

- Det var noen diskusjoner, men et enstemmig formannskap gikk inn for at Tinn kommune totalforkaster forslagene til ny skole, da Tinn kommune avlyser konkurransen med øyeblikkelig virkning med begynnelse i en paragraf i konkurranseregelverket, da rammene var brutt økonomisk. Anbudene som var kommet inn gikk alle langt over det som var rammene, sier ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland til Radio Rjukan.

Dermed er planene stoppet, og det betyr en utsettelse av skoleplanene, og at man må teke på nytt.
- Det stemmer, dessverre for skolen i Atrå, og det er antydet minst ett år, men det kan for bli mer. Det vil jeg ikke stå inne for, og jeg håper at det ikke blir så lenge. det er litt trist,
Vi har fortsatt et kommunestyrevedtak om å bygge en ny skole innenfor rammene av 100 millioner. det er kommunestyrevedtaket som står, og derfor ble også denne konkurransen avlyst. Da får vi vurdere en ny konkurranse der vi ser på andre forslag.

- Går det mot at Atrå samfunnshus blir stående?

- Ja, d3et kan bli aktuelt å bygge rundt samfunnshuset, og evt. pusse det opp utvendig for å få det til å passe inn, men det er for tidlig å si. Nå er dette helt åpent, ser Birkeland.

Nå må kommuneadministrasjonen gå tilbake til start.
- Vi tror at vi er gode på å forankre det, og det har vært en god involvering underveis, men vi får gå i oss sjøl, og lære av det il seinere, sier Birkeland.

- Jeg tror nok at penger og erfaringer vil vi få igjen i et nytt prosjekt, for vi har lært noe underveis her, altså, sier Birkeland.
 

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS