Den lokale Norden-foreningen markerer Nordens Dag

Den lokale Norden-foreningen markerer Nordens Dag

Forenmingen Nordens Tinn-avdeling markerer Nordens dag med å være tilgjengelig for informasjon om foreningens virke for å styrke samkvem mellom de nordiske land. Onsdag, fredag og lørdag kan du få vite mer på Galleri Taide.
Kultur
Publisert : 22.03.2017 12:39
Sist oppdatert : 22.03.2017 12:55

Torsdag 23. mars feires Helsingforsavtalen, som også har blitt kalt Nordens Grunnlov, over hele Norden.

Det feires med en rekke arrangementer over hele Norden. 

I den lokale Tinnavdelingen av Foreningen Norden vil man også markere dagen med å være tilstede og tilgjengelig på Galleri Taide fra klokka 12 og utover.

- Vi er der med informasjon, brosjyremateriell og tilgjengelig for en prat, forteller sekretær i lokallaget Øystein Reidar Eriksen til Radio Rjukan.
- Vi er der også fredag og lørdag, og vi håper mange tar turen innom for å få vite litt mer, sier Eriksen.

Helsingforsavtalen berører livene til svært mange mennesker i Norden, men er relativt ukjent for de fleste. Den sikrer rettigheter og muligheter vi tar for gitt i dag. Nordens dag er dagen for å feire at vi kan jobbe og studere på tvers av landegrensene. 
Foreningen Norden jobber for en enda tettere integrasjon mellom de nordiske landene. Det nordiske samarbeidet har bred støtte i folket, og Nordens dag er en utmerket anledning til å feire det vi har til felles.
Flere undersøkelser viser at de fleste innbyggerne i Norden ønsker mer nordisk samarbeid enn det vi har i dag. 
 

FAKTA: FORENINGEN NORDEN

Formålsparagraf

Foreningen Norden Norge er en ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid. Foreningen Norden skal være en nordisk kulturbærer og pådriver for nordisk samarbeid. Foreningen samarbeider med tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske land og selvstyrende områder. Formen for Norden-foreningenes samarbeid er fastlagt i vedtektene for Foreningene Nordens Forbund.

Mål
Foreningens mål er å fremme og utvikle den nordiske kulturen og styrke den nordiske samfølelsen blant alle i Norden, og gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner.

Dette gjør vi gjennom å formidle kunnskap om nordisk kultur, språk, historie og samfunnsforhold, samt å legge til rette for nordiske opplevelser. Vi fremmer et tettere nordisk samarbeid for alle i Norden gjennom å være en pådriver for den nordiske integrasjonsprosessen. Dette gjør vi ved å synliggjøre grensehindre og foreslå tiltak som gjør det enklere å leve, bo, studere, arbeide og reise i Norden.

Kilde: http://www.norden.no
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS