Regler om 5000-årsras kan true 313-forretningbygg

Regler om 5000-årsras kan true 313-forretningbygg

Dersom det kommer et krav om ny rasvoll ovenfor 313-bygget kan det bety kroken på døra for en oppussing av bygget og for forretningsdrift der. Det slår Audun Aanesland fast i et brev til Norges Vassdrags og Elektrisitetsdirektorat (NVE), skriver RA.
Næringsliv
Publisert : 28.03.2017 09:13
Sist oppdatert : 28.03.2017 12:29

Et krav om skredvoll til 8-10 millioner kroner vil trolig bety kroken på døra for utbyggingen i 313-bygget, som innebærer REMA 1000, Europris og Møbelringen.

Det slår Audun Aanesland fast i et brev til Norges Vassdrags og Elektrisitetsdirektorat (NVE).
NVE har krevd at det tas høyde for et tidsperspektiv på 5000 år når det gjelder rasvurdering. Det er bruksendringen av bygget som utløser den såkalte «Teknisk forskrift 10» fra 2010 og dermed 5000 års perspektivet.
Fortsetter dagens bruk av huset så utløses ikke dette skjerpa kravet til skredvern. Aanesland mener dette er et paradoks.

Rasfaren i lia skal nå utredes av geologer. Aanesland har hatt noen forhåndskonsultasjoner med geologer og han frykter at en teoretisk simulering av et 5000 års ras vil vise at steinmasser vil nå fram til 313-bygget, og at det igjen utløser et krav om en 7-10 meter høy skredvoller.

Han antar at en skredvoll vil koste 8–10 millioner kroner i tillegg til de 33 millionene som går med i 313-bygget.Et krav om skredvoller gjør at istandsetting av dette fredede og verdifulle kulturminne ikke lar seg gjennomføre.

Han foreslår overfor NVE at 200 års skred heller bør legges til grunn og at det etableres en værstasjon i området slik at det er mulighet for å følge en nedbørsutvikling, og dermed grunnlag for varsling og eventuell evakuering.
- Jeg antar at dette er et fornuftig og gjennomførbart forslag, som befolkningen vil ha forståelse form, skriver Aanesland.

Se mer i RA (Bak betalingsmur)

 

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS