Steinar Bergsland representerer Tinn i USS

Steinar Bergsland representerer Tinn i USS

her er det nye landsstyre i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) som ble valgt på landsmøtet i Trondheim idag fredag. Steinar Bergsland ble valgt som Telemarks representant til styret.
Politikk
Publisert : 31.03.2017 08:00
Sist oppdatert : 31.03.2017 17:30

Det nye landsstyret i USS valgt på landsmøtet i Trondheim idag, fredag 31. mars, melder Radio Nea. 

USS sine oppgaver er å bistå medlemskommunene i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk, motorferdsel i utmark. USS er et talerør overfor sentrale myndigheter og media, og skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter.

USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner. I dag har USS 87 medlemskommuner fra 16 fylker, fra Hægebostad i sør, til Kvalsund i nord. Hovedoppgaven til USS er å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål.

Det nye landsstyret er valgt av fylkesmøtene i de fylker som har styremedlemmer på valg. Leder Knut Jørgen Herland var ikke på valg.

Det nye landsstyret består etter valgene av:
Østfold
-medlem: Ordfører Erik Unaas (H), Eidsberg. Vara: Kommunestyremedlem Jan Kåre Lie (Ap), Rakkestad
Hedmark-
Medlem: Ordfører Lars Erik Hyllvang (Sp), Engerdal. Vara: Kommunestyremedlem Sissel Frang Rustad (H), Åmot
Oppland-mMedlem: Formannskapsmedlem Hanne Alstrup Velure (H), Lesja. Vara: Formannskapsmedlem Lars Kvissel (Sp), Vestre-Slidre
Buskerud
-medlem: Ordfører Dag Lislien (Sp), Rollag. Vara: Ordfører Tor Egil Buøen (Bl), Flå
Telemark
-medlem: Formannskapsmedlem Steinar Bergsland (H), Tinn. Vara: Tone Edland (Sp), Vinje
Aust-Agder-medlem: Ordfører Leiv Rygg (Sp), Bygland. Vara: Ordfører Steinar Kyrvestad (Ap), Vallle
Vest-Agder
-medlem: Ordfører Ånen Werdal (H), Hægebostad. Vara: Formannskapsmedlem Egil Netland (KrF), Sirdal
Rogaland-medlem: Formannskapsmedlem Håkon Helgøy (KrF), Hjelmeland. Vara: Varaordfører Kari Vaage Gjuvsland (Ap), Suldal
Hordaland-medlem: Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap), Ulvik. Vara: Kommunestyremedlem Hildegunn Espe, (Sp) Ullensvang
Sogn og Fjordane-medlem: Ordfører Ivar Kvalen (Sp), Luster. Vara: Formannskapsmedlem Marit Aakre Tennø (Sp), Luster
Møre og Romsdal
-medlem: Formannskapsmedlem Synnøve Helland (Sp), Sunndal. Vara: Ordfører Arne Sandnes (Sp), Norddal
Sør-Trøndelag
-medlem: Ordfører Ole Morten Balstad (Ap), Selbu. Vara: Varaordfører Per Røsseth (Sp), Selbu
Nord-Trøndelag
-medlem: Ordfører Kari Anita Furunes (Sp), Meråker. Vara: Ordfører Hans Oskar Devik (Sp), Røyrvik
Nordland
-medlem: Formannskapsmedlem Johan Petter Røsvoll (Sp), Rana. Vara: Ordfører Britt Aune Olsen (Ap), Grane
Troms
-medlem: Ordfører Knut Jentoft, (lokal liste), Storfjord. Vara: Varaordfører  Helene Rognli (H), Storfjord
Finnmark-mMedlem: Formannskapsmedlem Cecilie Hansen (Sp), Sør-Varanger. Vara: Ordfører Terje Wikstrøm, (Ap) Kvalsund


Foto: USS
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS