Sjekk Skattemeldingen, som du før kjente som Selvangivelsen

Sjekk Skattemeldingen, som du før kjente som Selvangivelsen

Fra og med tirsdag 4. april kan du se Skattemeldingen din på nettet på skatteetaten.no. Fra i år skifter den navnet fra Selvangivelsen. Men den er nå enda viktigere å sjekke enn noen sinne, mener Skattetaten.
Lokal
Publisert : 03.04.2017 18:50
Sist oppdatert : 21.04.2017 01:17

Nesten fem millioner lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende får nå vite om de får penger igjen eller må betale kjedelig restskatt.
- Sjekk at alle opplysninger stemmer. Er det feil eller noe som mangler, må du fylle det ut i Altinn. Pass på at alt om inntekten, gjelden og formuen din er med, og at du har fått de fradragene du har krav på, sier pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten til NRK.

Hun understreker at det først og fremst er ditt ansvar å sørge for at Skatteetaten får riktig informasjon om deg og dine penger. Er det feil eller mangler i opplysninger om inntekt, formue, gjeld eller fradrag kan det slå ut på skatten.

- Du bør blant annet sjekke at opplysningene stemmer med det du har fått fra bank, arbeidsgiver, borettslag og så videre, sier Bergeland Jebsen.
 

For vanlige lønnsmottakere eller pensjonister, som stort sett har oversiktlig økonomi, kan det like fullt være svært viktig å ta en firepunktssjekk: 

1) Flere arbeidsgivere? Sjekk lønnen! Det å overse en arbeidsgiver i skattemeldingen kan være fort gjort. Straffen kan bli tilleggsskatt.

2) Bolig og ligningsverdi. Ligningsverdien av boligen din er det all mulig grunn til å sjekke. Svært mange har for høy verdi her. 

3) Aksjer/utbytte. Har du solgt aksjer eller verdipapirer, er det viktig å sjekke at riktig inngangsverdi eller kjøpesum er benyttet. Hvis du har fått utbytte skal dette også være med. 

4) «Glemte» fradrag. det er en lang rekke fradrag du kan få, som bør sjekkes ut!
 

Viktige skattedatoer 2017

4. april; Skattemelding (selvangivelsen) – tilgjengelig elektronisk
Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister - utsendelse på papir starter

29. april: Frist for å delegere rettighet til en annen til å se, endre og sende inn skattemeldingen min

30. april: Aksjeoppgaven – frist for levering av oppgave
Skattemelding (selvangivelsen) for formue- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister - frist for å søke om utsatt leveringsfrist.

Skattemelding (selvangivelsen) for formues og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister - frist for å endre og levere

15. mai: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

31. mai: Skatteoppgjøret - frist for å unngå rentetillegg på eventuell restskatt
Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende - frist for å levere.

4. august: Skatteoppgjøret - andre pulje er klar.

15. august: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling

25. oktober: Skatteoppgjøret - siste pulje er klar

15. november: Forskuddsskatt for personlige skattytere – frist for betaling.

Kilde: Skatteetaten

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS