Strømprissjokk ventes i 2020 på grunn av politiske valg

Strømprissjokk ventes i 2020 på grunn av politiske valg

- Elbiler og elektrifisering av sokkelen vil bidra til at strømprisen stiger med 50 prosent. I tillegg fører eksport av kraft til både energitap og økte strømutgifter, samt mindre miljøvennlig karftforbruk i Norge. Men først skal vi få to år med lave strømpriser.
Forbruker/Helse
Publisert : 10.04.2017 00:50
Sist oppdatert : 10.04.2017 01:00

- Elbiler, elektrifisering av sokkelen og annen økning i strømforbruket vil bidra til at strømprisen stiger med 50 prosent, men det er først i 2020.
Men først skal vi få to år med lave strømpriser.

Krafteksporten og kablene til utlandet er svært omdiskutert politisk, der motstanderne mener Norge burde beholde kraften selv, til gode for norsk kraftkrevende industri og norske forbrukere.
Statnett tapte rundt 12 millioner kroner på å overføre kraft til Danmark i fjor i timer der tapet på kabelen oversteg inntektene fra handelen. Regningen er det norske strømkunder som får, gjennom økt nettleie.

Los Energy er den største energileverandøren i landet med ansvar for en kundeportefølje på over 22 Terrawattimer (TWh) i Norden, tilsvarende årsforbruket til omtrent 1,3 millioner husholdninger. De spår historisk lavere strømpriser fram til 2019, skriver Dagens Næringsliv.
- Strømprisen mot sommeren synker ned mot 20–21 øre i gjennomsnitt. For hele 2017 blir det nesten på kronen samme strømregning som i fjor. Og neste år og i 2019 faller gjennomsnittsprisene ytterligere ned mot et gjennomsnitt på rundt 20 øre. Sett i et historisk perspektiv er dette lavt, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i Los Energy.

Men deretter, etter 2020, skal strømprisene opp igjen og vil trolig ligge på 30 øre per kilowattime i 2025, ifølge Myhre.
- Etter 2020 vil vi få avtagende produksjon av kjernekraft i Sverige og tiltakende vekst i konsumet fra alt fra planlagte datasentre til elektrifiseringen av sokkelen og lading av el-biler. Markedet tror altså på en strømpris i 2025 på rundt 30 øre da, noe som vi må huske fortsatt er ganske lavt historisk, sier Myhre.

- Men markedskreftene vil på lengre sikt bidra til å utjevne nordisk prisnivå med utlandet. Noen råvareboom for elektrisk kraft er det ingen grunn til å frykte, mener Myhre.

Det er politiske valg om fritt strømmarked, samt el-bilsatsing som er hovedårsalen til at vi kan vente prisøkning på strøm.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS