Åpen ild-forbudssesongen igang

Åpen ild-forbudssesongen igang

Fra 15. april er det ulovlig å brenne bål i nærheten av skogen. Men det er likevel ikke like strengt som det var. Det inkluderer imidlertid bålsneising og grilling av pølse, og brenning av gammel gress.
Politi
Publisert : 16.04.2017 23:21
Sist oppdatert : 16.04.2017 23:41

I fjor ble bålforbudet i utmark noe mindre strengt. Til da var det et totalforbud. I dag gjelder istedet regelen "i eller i nærheten av skog og annen utmark". Det betyr at man kan gjøre opp ild i åpne områder, og spesielt om det er snødekke, opplyser Norsk Brannvernforening.

Det er et forbud, men det er klart at vær og temperatur påvirker situasjonen, men brannvesenet har lokal myndighet til å utvide forbudet om de ser det trengs.

I januar i 2014 førte n lyngbrann til at 64 bygninger brant ned i Flatanger i Nord-Trøndelag.
Samme måned herjet som kjent en brann i Lærdal sentrum, og 17 hjem brant ned og nær 700 menneske ble evakuert.

Uforsiktig bruk av ild ved bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken til skogbrann. Ifølge DSB (Direktoratet for Sivil Beredskap) skyldes ni av ti skogbranner menneskelig aktivitet.

Endringene som kom i 2016, lar turgåere vurdere om det er trygt å fyre opp bål. Noen kommuner legger til rette med gruer på rasteplasser og populære turstier, som er bedre sikret.

Les loven her: Forskrift om brannforebygging
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS