Fylkespolitikerne vedtok gratis havregrøtfrokost til alle videregående skole-elever i Telemark

Fylkespolitikerne vedtok gratis havregrøtfrokost til alle videregående skole-elever i Telemark

Hovedutvalg for kompetanse i Telemark fylkeskommune gikk torsdag enstemmig inn for rådmannens forslag om å tilby gratis havregrøt til frokost til alle elevene ved Telemarks videregående skoler og enkel lunsj til bare 15 kroner for at flere lever skal utnytte potensialet sitt i skolehverdagen.
Forbruker/Helse
Publisert : 28.04.2017 00:54
Sist oppdatert : 28.04.2017 00:59

Hovedutvalg for kompetanse i Telemark fylkeskommune gikk i dag inn for rådmannens forslag om å tilby gratis havregrøt til frokost til alle elevene ved Telemarks videregående skoler.

I tillegg til gratis frokost, skal kantinene nå også gi alle elever et tilbud om en enkel lunsj til 15 kroner. Dette kommer ved siden av varmretter og salatbar som kantinene allerede har på menyen.

Leder for hovedutvalg for kompetanse, Maja Foss Five (AP), håper at dette vedtaket kan gi elevene det sunne tilbudet de bør ha og fortjener.

- Dette er en kjempepositiv sak, og jeg liker særlig at man her gir elevene et sunt alternativ som blir lett tilgjengelig. Vi håper at kantina nå kan bli det gode sunne alternativet til å stikke på butikken, eller bensinstasjonen. Vi tror også at dette vil gjøre kantina til det naturlige møtestedet for elevene, og bidra til et bedre skolemiljø, sier Five.

I innstillingen fra fylkesrådmannen står det at en undersøkelse gjort av WHO fra 2012 viser at kun rundt halvparten av elevene i videregående skole spiser frokost. Tiltaket er ment å skulle sørge for at flere elever får en god start på dagen, og får i seg lunsj.

Foss Five håper at tilbudet om gratis grøt vil sørge for at flere elever spiser frokost.
- Det er ingen tvil om at alt for mange elever dropper frokosten, og så kommer de til lunsj, og spiser kanskje noen boller og drikker cola, det håper vi å endre på. Skal vi klare å gi ungdommene våre forutsetninger for å holde hele skoledagen, så tror vi at å gjøre god og sunn mat lett tilgjengelig er en strategi vi vil lykkes med, sier hovedutvalgslederen.

Vedtaket i hovedutvalget var enstemmig, og det manglet ikke på lovord rundt den nye ordningen.
Nestleder for hovedutvalget, ^dne Naper (SV), har stor tro på at skikkelig frokost vil bidra til en bedre hverdag for elever og lærlinger.

- Dette er den kuleste gladsaken på denne siden av nyttårsaften, i alle fall politisk. Det er helt på sin plass å ta tak i elever og lærlingers kosthold, både av helsemessige og ikke minst pedagogiske årsaker. Jeg har stor tro på at havregrøt om morgenen i seg selv får ned etterspørselen etter sukker i løpet av en lang dag, sier Naper.

Hovedutvalget vil følge saken videre, og har derfor også bedt administrasjonen om å utarbeide en evaluering om utnyttelsen og resultatene av disse tiltakene. Denne skal presenteres for politikerne høsten 2018.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS