Feier over by'n

Feier over by'n

Feiertjenestene er i gang med skorsteinsfeiing på Rjukan. Har du gjort stiger og pipa klar? Til uka starter de på Dale Bakhus, og drar oppover hus for hus opp mot Møsvatn.
Forbruker/Helse
Publisert : 14.05.2017 02:00
Sist oppdatert : 15.05.2017 00:11

Feier'n kommer! Varsel er sendt ut på SMS, i avisannonse.
- Vi har startet opp med skorsteinsfeiing. Området det blir skorsteinsfeiing i 2017 er fra Daleområdet på Rjukan til Møsvann sier brannsjef Ken Espen Drager.

- Feieren varsler huseier om skorsteinsfeiing via SMS melding.  ”Huseier får SMS melding ca 2-3 dager før han kommer”: sier brannsjef Ken E. Drager.
- Tilfredsstillende gjennomføring av skorsteinsfeiing forutsetter at huseier har klargjort ildstedet (stengt luker), har løs stige tilgjengelig og har godkjent takstige. Feieren fjerner sot etter skorsteinsfeiing i de tilfeller huseier er hjemme og det er mulig å komme inn i boligen. Det er viktig at huseier sier ifra hvis de ikke har klargjort for skorsteinsfeiing. Det er viktig med kommunikasjon mellom huseier som kunde og skorsteinsfeier.

- Hvis du ikke får SMS melding må du registrere deg på www.norge.no (her bruker du kodebrikke for innlogging).
Eller registrer deg på www.varslemeg.no  

Skorsteinsfeier legger igjen en lapp i huseier/brukers postkasse etter at han har vært på besøk. Dette er en kvittering på at feier har vært der.

- Skorsteinsfeieren skal arbeide trygt og sikkert på tak. Det betyr at huseier er ansvarlig for å ha godkjent takstige. Takstige er stigen som er montert på hustaket og går opp til skorsteinen. Feieren vurderer dette i hvert enkelt tilfelle og informerer huseiere om takstige er godkjent eller ikke.

Byggevarefirma og entreprenører kan kontaktes når huseier skal bytte takstige.
- Huseiere er generelt flinke til å legge frem løs stige for feier, sier brannsjef Ken E. Drager. Hvis huseier har problemer med å legge frem løs stige så si ring og si ifra til feieren, vi er behjelpelig med det. Dette gjelder spesielt eldre mennesker og andre som kan en fysisk hindring etc.

Fra 2018 håper Tinn brannvesen å starte opp med hyttefeiing også i Tinn kommune. Kravet om hyttefeiing ble innført 01.01.2016.  

Linker:
www.norge.no
www.varslemeg.no
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS