Foreslår å støtte Bluesfestivalen med nesten 5 millioner

Foreslår å støtte Bluesfestivalen med nesten 5 millioner

Telemark fylkeskommunes hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse har enstemmig gått inn for intensjonsavtalen om 5-årig støtte til Notodden Bluesfestival. Støtten er på 930 000 kroner i året i fem år.
Kultur
Publisert : 12.05.2017 16:00
Sist oppdatert : 15.05.2017 00:10

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Telemark fylkeskommune har enstemmig gått inn for intensjonsavtalen om 5-årig støtte til Notodden Bluesfestival. Støtten er på 930 000 kroner i året i fem år.

Leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, Tone Berge Hansen, er stolt over at fylkeskommunen er med og bidrar til bluesfestivalen.
Saken skal nå videre til fylkesutvalget og fylkestinget.

- Dette er en veldig god festival, som har utviklet seg til en stedsbyggerfestival. Når folk hører Notodden nå, så tenker de blues. Denne merkevaren er nok vel så verdimessig viktig som festivalen, og selve festivalen har i tillegg mange andre gode ringvirkninger. Det er sjeldent at en festival holder seg i 30 år, og når vi har noe så verdifullt i Telemark må vi bidra til å ta vare på det.

Noe av bakgrunnen for intensjonsavtalen er at Notodden Bluesfestival i juni vil søke om en 5-årig finansieringsordning hos Kulturrådet. For å kunne motta støtte må festivalen kunne vise til intensjonsavtaler for lokalt tilskudd på 40 prosent av støtten som det søkes det offentlige om. Telemark fylkeskommune vil stå for 20 prosent, og Notodden kommune 20 prosent. Kulturrådet vil da stå for de resterende 60 prosentene.

Tone Berge Hansen er klar på at fylkeskommunen ikke skal være de som stopper finansieringen av festivalen.

- Med denne støtten får vi en dominoeffekt, midler fra oss og fra Notodden kommune vil utløse enda flere statlige midler til festivalen. Fylkeskommunen skal ikke være den som trekker seg fra dette samarbeidet og på den måten får korthuset til å rase sammen. Jeg har også lyst til å gi en honnør til Notodden kommune som bruker av et trangt kommunebudsjett for å opprettholde festivalen. Det står det respekt av, sier hovedutvalgslederen.


Mer på fylkeskommunens hjemmeside
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS