Uoppmerksomhet bidrar til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken

Uoppmerksomhet bidrar til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken

Uoppmerksomhet bidrar til 3 av 10 dødsulykker i trafikken. Dette kommer frem i en fersk rapport Statens vegvesen har bestilt fra Transportøkonomisk institutt (TØI). - Vær fokusert. Hold øynene på veien, er rådet fra Statens vegvesen.
Politi
Publisert : 30.05.2017 19:00
Sist oppdatert : 30.05.2017 21:19

Rapporten viser at uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy bidro til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011-15.  Gjennomgangen er gjort med grunnlag i Vegvesenets ulykkesanalyser av alle dødsfall på norske veier.

- Vi vet at distraksjoner har betydning for alvorlige trafikkulykker. Det er grunn til å tro at den utfordringen er økende, og det er i stor grad knyttet til tekniske installasjoner som radio, GPS, førerstøttesystemer og mobiltelefoner i nye biler. Alt i bilen, løst eller fast, som tar blikket bort fra veien betyr økt risiko for trafikkulykker, sier seniorrådgiver Torbjørn Tronsmoen i Statens vegvesen.

Alt i bilen, løst eller fast, som tar blikket bort fra veien betyr økt risiko for trafikkulykker. Et typisk eksempel kan være bruk av mobiltelefon, slik dette bildet viser. Den stjeler oppmerksomhet og skal ikke brukes mens du kjører. 
Han mener det er også grunn til å advare mot uoppmerksomhet i seg selv.

- Det å kjøre bil eller ferdes i trafikken på annen måte krever oppmerksomhet, tilstedeværelse og fokus, sier Tronsmoen.

Rundt en tredel av ulykkene med uoppmerksomhet er fotgjengere som er blitt påkjørt av motorkjøretøy, som regel ved at føreren har sett fotgjengeren for sent. Mangelfull sjekk av blindsoner eller sikthindringer har vært medvirkende i mange tilfeller.

Distraksjon på grunn av mobiltelefon er årsak til uoppmerksomhet i mellom to og fire prosent av dødsulykkene, mens andre former for distraksjon fra kilder i eller utenfor bilen utgjør rundt ti prosent.
Lignende resultater er funnet i flere internasjonale studier.

Uoppmerksomhet i trafikken kan forebygges gjennom en systematisk satsing på flere tiltak, understreker TØI-rapporten.

Viktige tiltak kan være førerstøttesystemer, tydelig vegutforming, skilting og oppmerking. Også bedre opplæring og informasjon rettet mot trafikantene vil hjelpe til. I tillegg bør det gjennomføres politikontroll av distraherende aktiviteter som bruk av mobiltelefon og andre datasystemer om bord som ikke er en del av kjøreoppgaven.


Foto: Statens vegvesen/Knut Opeide

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS