- Bobilparkeringsforsøket har vært en suksess

- Bobilparkeringsforsøket har vært en suksess

- Den midlertidige bobilparkeringen på Billagstomta har vært en ubetinget suksess, og vi må til høsten starte arbeidet med å få en omregulering av området, mener rådmann Rune Lødøen.
Næringsliv
Publisert : 04.08.2017 22:00

- Det har vært en sukses. ngne tvil om det, mener rådamnne Rune Lødøen, men minner om at området bare er satt av til slik bruk i samrbeid med Tinn Billag, og at det ikke er regulert for slik bruk.

Radio Rjukan har på det meste kunnet telle 18 bobiler og 9 telt på billagstomta, og livet i området har tatt av på kvledene. 
- Positivt, menr daglig leder i Tinn Billag Anfnn Maurud.
- Turisten er veldig hyggelige, og de er ikek i veien for oss. Vi trives med dem, sier Maurud. 

- Egentlig er dette et slags hastetiltak og en prøveordning som kom istand ifjor på bakgrunn av diskusjon i media, sier Rune Lødøen.

- Det var flere alternativer, men det ble satt igang som en prøveording, og interesse viser det seg jo at det er, sier Lødøen.

- Skal det her bli en permanent må det selvsagt gjøres en reguleringprosess, og det er vel noe det blir sett på i nå til høsten.

- Bobil er jo en sterkt økende trend og det er viktig reisegruppe i Tinn. Vi må legge til rette for dem, og nå kommer det firedoble strømuttak på billagstomta, mello dagens ladestasjon og den nye hurigladestasjonen som settes i drift borte ved gangstien nå i august, sier Lødøen.

- Turistme er Tinns hovedsatsingområde og Tinn er nødt til å legge til rette, mener Lødøen.

- Bobiler krever vel endel tilrettelegging, og sikkert også mer enn åtte strømuttak?

- Ja, men dette er en god start. Det er viktig å få folk inn i byen, om vi skal være et interessant turistområde.
Tinn har vel på lang vei lyktes med satsingen de siste årene, men tursiststrømmen øker, og vi må legge til rette for at det kan fortsette, sier Lødøen.

- Men først må Bilagstomta igjennom en regulering for å ta hensyn til alle interesser, påpeker Lødøen.
 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS