Utsetter forhandlinger om regionsammenslåing til etter stortingsvalget

Utsetter forhandlinger om regionsammenslåing til etter stortingsvalget

Fylkesutvalget utsetter behandlingen av mandatet til forhandlingsutvalget. Saken skal nå tas opp i fylkesutvalget 5. oktober. Det betyr at det ikke blir noe behandling av mandatet før etter stortingsvalget 11. september.
Politikk
Publisert : 28.08.2017 07:00
Sist oppdatert : 28.08.2017 08:42

Det er forhandlingsutvalget som skal arbeide videre med sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylkeskommuner. I forhandlingsutvalgets mandat vil det ligge føringer på hvilke avgjørelser og løsninger som utvalget kan ta, og forhandle seg frem til.
Fylkesutvalget velger nå å utsette behandlingen av mandatet til forhandlingsutvalget, og ta den opp i fylkesutvalget 5. oktober. Det betyr at det ikke blir noe behandling av mandatet før etter stortingsvalget 11. september.

Det var Terje Riis-Johansen (Sp) og Jørund Ruud (Ap) som sto bak hvert sitt forslag om å utsette saken. Grunnen for utsettelsen var at fylkespolitikerne ønsket å flytte saken ut av den pågående valgkampinnspurten.

Dette var da fylkesrådmannens forslag:
Forhandlingsutvalget får mandat til å ta opp igjen forhandlingene om en avtale om sammenslåing med Vestfold fylkeskommune. Mandatet for nye forhandlingar skal omfatte følgende saker som etter inndelingsloven skal drøftes på felles fylkestingsmøte.
* Framlegg til navn på den nye regionen.
* Antallet medlemmer i det nye fylkestinget.
* Kriterier for sammensetning av og fullmakt til fellesnemnda.
* Valg av revisor for virksomheten i fellesnemnda.
* Oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av sammenslåingen.

- I tillegg skal mandatet til forhandlingsutvalget omfatte andre vesentlige spørsmål som må legges til grunn for en sammenslåing, blant annet lokalisering av administrasjonen for den nye fylkeskommunen, og prinsipp for fordeling av funksjoner, forteller fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Forhandlingene avsluttes innen 10. oktober for behandling i fylkestinget før felles fylkestingsmøte.

- Dette forslaget ble altså ikke vedtatt og saken behandles på nytt i fylkesutvalget 5. oktober. Fylkestinget i Vestfold skal behandle sitt forslag til mandat til forhandlingsutvalget på sitt fylkesutvalgsmøte 31. august, forteller Evensen.

- Det neste formelle skrittet er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kaller inn til felles fylkestingsmøte for Vestfold og Telemark, slik det er beskrevet i inndelingsloven. Departementet har varslet at det vil skje i løpet av oktober. Her skal fylkestingene vedta blant annet navn, antallet medlemmer i det nye fylkestinget, og kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnd, opplyser fylkesrådmkannen.

- Etter et felles fylkesting er det normal prosedyre ved slike sammenslåinger; etablering av fellesnemnd, etablering av andre utvalg, etablering av prosjektorganisasjon, innsetting av prosjektleder, utredning av politisk og administrativ organisering også videre, opplyser Evensen.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS