Telemarks forslag til ny statlige oppgaver for regionene

Telemarks forslag til ny statlige oppgaver for regionene

Helse er sentralt i Telemark fylkeskommunes forslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har bedt fylkeskommunene om en oversikt over oppgaver som kan flyttes over på de nye fylkene/regionene.
Politikk
Publisert : 29.08.2017 08:30

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også bedt fylkeskommunene om en korfattet oversikt over oppgaver som med fordel kan bli lagt til de nye fylkeskommunene. Innspillene skal brukes av ekspertutvalget stortinget har nedsatt for å se på hvilke flere oppgaver fylkeskommunene kan få. Utvalget skal levere inn sin rapport innen 1. februar 2018.

- Telemark fylkeskommune har forøvrig kommet med følgende innspill:
* Styring av sykehusene - i første omgang ved å fjerne de regionale helseforetakene, og beholde de etablerte sykehusforetakene, men med styrer der et flertall er oppnevnt av fylkestinget.
* Ansvaret for det statlige barnevernet gjennom Bufetat.
* De distriktspsykiatriske klinikkene.
* Familievernet.
* Regional vegadministrasjon som har ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene.
* Regionapparatet til Innovasjon Norge.
* Deler av Forskingsrådet sine program.
* Festivalstøtte fra Kulturrådet.
* Kulturminnevernet blir rendyrket som fylkeskommunal oppgave.
* Forvaltningsoppgaver som er lagt til fylkesmannen sin miljøavdeling og landbruksavdeling.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS