80 leger har skrevet under bekymringsmelding

80 leger har skrevet under bekymringsmelding

Fra mandag skal den såkalte radiologvakta på Sykehuset Telemark avdeling Notodden slås sammen med avdelinga i Skien. 80 leger, både på Notodden og Skien, har sendt ei bekymringsmelding til Fylkeslegen om saken, melder Telen.
Forbruker/Helse
Publisert : 05.09.2017 18:00
Sist oppdatert : 06.09.2017 08:57

Den nye ordninga skal gjelde nå fra denne uka. I praksis vil det bety at røntgenbilder som tas på kveldstid på Notodden, vil bli tolket av en røntgenlege i Skien.

Rundt 80 av legene på Sykehuset Telemark HF, leger både ved avdelinga på Notodden og avdelinga i Skien, har signert ei underskriftsliste i saken. Fylkeslege Steinar Aase mottok legenes bekymringsmelding fredag formiddag.

Administrerende direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, sier til Telen at det er mangel på røntgenleger som er årsaken til at de nå slår sammen vaktlinjer på kveld og natt.

- Dette gjelder de som skal tolke røntgenbildene, og det er viktig å presisere at de som tar røntgenbildene på Notodden, radiologene, de vil fortsatt være der. Jeg har hatt dialog med ordføreren på Notodden ved flere anledninger, senest i dag (fredag), og jeg har gitt mine fulle forsikringer om at Notodden sykehus skal bestå og videreutvikles som akuttsykehus, både medisinsk og kirurgisk, sier Rønning.

Han legger til at det er utfordrende med mangel på røntgenleger, men at de har foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser at den nye ordninga skal fungere godt, og at noen mindre sykehus har gjort den samme endringa med godt resultat.

Fylkeslege Steinar Aase bekrefter overfor Telen at han mottok bekymringsmeldinga fredag, og at han i tillegg ble kontaktet av Tom Helge Rønning.

- Vi sender nå et brev til sykehusdirektøren med noen supplerende spørsmål for å få vite litt mer om saken. Men det er grunn til å presisere at det her ikke er snakk om noen tilsynssak, og det er hittil ingen grunn til noen negative konklusjoner fra vår side i denne saken, sier Aase.

Linker:
Hele saken i Telen (Betalingsmur)
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS