Første dag på Stortinget for Åslaug Sem-Jacobsen

Første dag på Stortinget for Åslaug Sem-Jacobsen

Telemarks nyvalgte stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen hadde sin første dag på Stortinget idag, og er blitt Senterpartiets medlem av familie og kulturkomiteen. En av fem hjertesaker er Rjukan sykehus.
Politikk
Publisert : 02.10.2017 10:00
Sist oppdatert : 02.10.2017 22:56

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) er blitt medlem av familie og kulturkomiteen på Stortinget.

- Mandag 2. oktober er en merkedag for meg personlig. Jeg har møtt i mitt første stortingsmøte for å sette det 162. ordentlige Storting. Det er 24 år siden Telemark Senterparti var representert på Stortinget med Terje Riis-Johansen. Det var jamen på tide! Sier telemarks nye SP-representant i en pressemelding.

Etter å ha gjort det beste stortingsvalget på over 20 år var det en nesten doblet stortingsgruppe fra Senterpartiet som i dag konstituerte seg. Senterpartiets stortingsgruppe består nå av 19 representanter, ni flere enn i forrige periode.

Familie- og kulturkomiteen, som blir Sem-Jacobsens komité har følgende arbeidsområder:
Familie, barn og ungdom, likestilling mellom kvinner og menn, forbrukersaker herunder saker om gjeldsordning, kirke, tros- og livssynssamfunn, kultur og kulturminner.

Åslaug Sem-Jacobsen sier i en kommentar at ho er veldig fornøyd med komitéplasseringen, særlig hva gjelder ansvar for kultur, kulturminnevern, familie og likestilling. Hun har i hele sin journalistiske karriere vært opptatt av likestilling og kultur.
- Så jeg klør i fingrene etter å komme i gang med arbeidet med å løfte kulturens plass i det offentlige – er ofte en salderingspost – og sørge for at den får virke godt i samfunnet. Og for likestilling i bredeste forstand – fra den fortsatte kampen for likestilling mellom kjønnene til alle utfordringene vi har med annerledeshet og utenforskap, sier Sem-Jacobsen.

- I valgkampen vi har bak oss sa jeg på vår valgkampåpning at det var 5 saker som ble særlig viktig for med om vi ser på mine første 100 dager.
Det er å få oppløst tvangssammenslåingen med Vestfold, samt å sørge for at fylkesmannsembetet fortsetter å følge de gamle fylkesgrensene. Og den kampen er ennå ikke tapt, understreker Sem-Jacobsen.

- Det andre er at jeg vil ta initiativ til at alle politikerne på Telemarksbenken månedlig tar et forpliktende møte der målet er å møte fylkestingspolitikere og lokalpolitikere fra Telemark - fylket de faktisk er valgt inn fra.

- Det tredje jeg vil prøve å gjøre noe med - og det fort - det er de avgjørelsene som fortsatt er i spill i forhold til nærpolitireformen og alle områdene den påvirker. For noe er ikke landet helt 100% og vi kan kanskje klare å beholde statsadvokatembetet i Telemark likevel, vi kan kanskje sørge for at det også blir igjen krimteknikere og andre spesialfunksjoner oppover i Telemark som gjør at rettsikkerheten her i området er like stor som i Vestfold.

- Det fjerde jeg vil sette fart på er å gjenåpne deler av Rjukan sjukehus slik som de har det på den veldig vellykka sjukestugu i Ål - hvor akuttberedskap er sikra og mange behandlingsformer er på plass selv om det ikke er et fullverdig sjukehus.

- Det femte jeg vil kaste meg over er å bruke de neste fire årene på å skaffe vilje, viten og penger til det faktumet at det er Telemark som virkelig er et lite stykke Norge kuturarvsmessig i reiselivssammenheng. Det er vi som kan by på alt fra skisportens vugge, vikinghistorie, den mest kjente bunads- og folketradisjonen, den vakreste kanalen, natur kjent fra nasjonalromantikken, og den viktigste industrihistorien. Vi har en mektig verdensarv! Potensialet for reiseliv er stort i Telemark om staten også blir med og satser mye penger - som de har gjort på Vestlandet nå med å markedsføre Trolltunga og Prekestolen.

- Jeg har fått oppfylt mitt ønske om å bli plassert i familie-og kulturkomiteen, som Senterpartiet ikke var representert i forrige periode. Her vil jeg få anledning til å ha direkteinnflytelse på et saksområde som har stor betydning for det fylket jeg representerer, sier Sem Jacobsen i pressemeldingen fra hennes første dga på Stortinget.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS