Ordføreren i spissen for nye Rjukan Vel

Ordføreren i spissen for nye Rjukan Vel

- Det trengs, uten tvil. På kort tid har vi fått til mye, mens andre ting må kommunen involveres i, sier ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland. Han tror idéen Rjukan Vel vil gi resultater.
Lokal
Publisert : 03.10.2017 12:25
Sist oppdatert : 03.10.2017 13:52

Tinns ordfører troppet opp til det tillyste møtet som markerte oppstarten på idéen Rjukan Vel, sammen med kommunalsjef samfunn Finn-Arild Bystrøm og leder av Frivilligsentralen Åshild Langeland.
Det ble endel diskusjoner i starten på møtet hva Rjukan Vel skal være, uten at man kom fram til noen bestemt enighet på kort sikt, men hensikten var også å markere startenm ved å ta tak i et par av de neglisjerte områdene som har vært nevnt i den pågående debatten som endte i at ordfører innkalte til dialogmøtet Mosesøndag.

I løpet av et par timer hadde en flokk med ivrige innbyggere gjort mye. Hauger med søppelsekker fulle av søppel, mose, gras og hauger med kvist gjorde at det lignet en vårdugnad.
Det var Sportsplassen og området rundt Birkelandsbrua som ble tatt av folka som var møtt frem, og som fordelte seg på to dugnadsgjenger, med ordfører og leder av Frivilligsentralen i sving på lik linje med de andre.

- Det trengs, uten tvil. På kort tid har vi fått til mye, mens andre ting må kommunen involveres i, sier ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland.

- Men er ikke dette vårarbeid?

- Vi føler det er viktig å dra igang for å markere at vi er igang, og også for åse hva som er begovet.
Vi ser jo at endel av dette er år etter år med gammelt løvfall og mose, og at det trengs å ta et tak.
- det e rtydelig at her terengs det å gfølges opp med spyling og feiing til våren, sa Birkeland, og peker på den asfalterte banen, der man nettopp har fjernet kratt og mose.

- Dette er en god start, og nå lages det en vedlikeholdsplan, der vi får se om vi kan få inn elementer av godt vedlikehold og kanskje også frivillighet for å skape en pen og ryddig by, sier Birkeland, som er imponert over hva man har fått til på kort tid.

- Utrolig bra, og så er det moro, sier Birkeland, og viser at ordføreren ikke er redd for å få skitt under neglene. 
- Dette er viktig, og det er bra initiativ, og det gleder meg at så mange er med og bryr seg om byen, sier Birkeland.

Det blir en dugnadskveld til i høst, og da på mer kveldstid.
Det er mange som har signaløisert at de gjerne er med, men ikke kan på dagtid.
Facebookgruppa "Rjukan Vel - vi jobber for verdensarven" har foreløpig passert over 200 medlemmer, og skal være et kontaktpunkt, i alle fall inntil man har bestemt hva vedlikeholdsplanen kommer fram til, og hvordan synergien mellom frivillige og det  offentlige skal skisseres.
Det er klare signaler på at Tinn kommune ikke rekker over alty det som mange i byen mener bør fikses før en turistsesong.

Ordfører Birkeland tror idéen Rjukan Vel kan utvikle seg til å bli noe  Rjukan og Tinn vil ha stor glede av.
- Vi får se neste vår, men jeg synes i alle fall vi har fått en god start, sier Birkeland.

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS