Kommunestyret gjør seg klart for heldagssesjon

Kommunestyret gjør seg klart for heldagssesjon

Det nærmer seg kommunestyrets heldagssesjon på Gaustablikk. Radi Rjukan sender direkte fra klokka 09.00.
Politikk
Publisert : 05.10.2017 08:51
Sist oppdatert : 05.10.2017 08:54

Link til sakspapirer:

Åpne dokument


Saksliste Utvalgssaksnr Innhold
PS 89/17 Spørretime
PS 90/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 91/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 92/17 Behov for revisjon av økonomiplan 2018-2021
PS 93/17 Nytt mandat til styringsgruppen for bygging av Atrå barne- og ungdomsskole
PS 94/17 Valg av sted for samlokalisering av helse- og omsorgstjenester
PS 95/17 Rullering av Regional plan for Hardangervidda -
                Uttale til melding om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS