Talte mot tvangssammenslåing i trontaledebatten

Talte mot tvangssammenslåing i trontaledebatten

Telemarks nye stortingspolitiker Åslaug Sem-Jacobsen for Telemark (Sp) holdt innlegg om tvangssammenslåingen av Telemark og Vestfold fylker i trontaledebatten tirsdag.
Sentraliseringsiveren
Publisert : 11.10.2017 13:39
Sist oppdatert : 11.10.2017 14:33

Åslaug Sem-Jacobsen holdt innlegg om tvangssammenslåingen av Telemark og Vestfold fylker i trontaledebatten tirsdag.
- Jeg står her som fersk representant for Telemark nettopp fordi denne saken er så viktig for så mange i hjemfylket mitt at partiet mitt nesten firedoblet stemmeantallet og Senterpartiet ble største eller nest største parti i 13 av 18 kommuner. Det skjedde altså fordi både Senterpartiet og velgerne i Telemark VET at med tvangssammenslåingen med det geografisk vesle, men folkerike, Vestfold, VIL det bli en ENDA større forflytting av makt, arbeidsplasser, ressurser, tjenester og tilbud fra Telemark til Vestfold - enn den regjeringen allerede har rammet Telemark med, sa Sem-Jacobsen, og viste til at to sykehus var lagt ned og flytting av politi og fylkesmann.
- Denne tvangssammenslåingen vil svekke særlig øvre Telemark, med sine store avstander og helt andre utfordringer og muligheter enn det man har erfaring fra og fokus på i Vestfold, sa den ferske stortingspolitikeren.

Her er hele innlegget til Åslaug Sem-Jacobsen i trontaledebatten:
 
President:
· I går møttes delegasjonene fra Telemark og Vestfold for å forhandle om sammenslåingen av de to fylkene som Stortinget gikk inn for før sommeren. En sammenslåing som er tuftet på tvang – da verken fylkestinget i Telemark eller fylkestinget i Vestfold ønsker denne rare, ubalanserte og lite hensiktsmessige regionkonstruksjonen.
 
· Befolkningen i disse fylkene ønsker heller ikke denne sammenslåingen, og før valget viste bla. menigsmålinger at så mye som 7 av 10 Telemarkinger var i mot å bli slått sammen med Vestfold.
 
 
President:
· Jeg står her som fersk representant for Telemark nettopp fordi denne saken er så viktig for så mange i hjemfylket mitt at partiet mitt nesten firedoblet stemmeantallet og Senterpartiet ble største eller nest største parti i 13 av 18 kommuner. Det skjedde altså fordi både Senterpartiet og velgerne i Telemark VET at med tvangssammenslåingen med det geografisk vesle, men folkerike, Vestfold, VIL det bli en ENDA større forflytting av makt, arbeidsplasser, ressurser, tjenester og tilbud -fra Telemark til Vestfold - enn den regjeringen allerede har rammet Telemark med.
 
· Bare i forrige stortingsperiode har to sykehus blitt lagt ned, Fylkesmannen har man bestemt at skal flyttes til Vestfold, politimesteren og hennes stab, penger og masse folk er flyttet til Vestfold, nødsentralen el flyttet dit, statsadvokatembet skal flyttes dit, hovedsetet i høyskolen i sørøstnorge ligger i Vestfold...og hva har gått andre veien? Minimalt. Og under gårsdagens forhandlinger mellom fylkene kom det fram at Vestfold ikke var klare for å gi fra seg Fylkeshovedstaden heller, selv om det er signalisert som naturlig fra kommunal- og moderniseringsministeren siden Vestfold fikk Fylkesmannen.
 
· Vestfold sin delegasjon var klare for at de skulle ha flere enn Telemark fellesnemda som skal avgjøre det meste i sammenslåingsprosessen, naturlig nok fordi de er flest. Og der er altså tonen satt.... Jeg vil påstå at få - om noen - tror sentraliseringen vekk fra Telemark vil stoppe med tvangssammenslåingen med Vestfold. Heller ikke en del av fylkespolitikerne og kommunepolitikerne i Telemark fra partiene til regjeringen og samarbeidspartiene, tror det. OG - både de og veldig mange andre ser at denne tvangssammenslåingen vil svekke særlig øvre Telemark, med sine store avstander og helt andre utfordringer og muligheter enn det man har erfaring fra og fokus på i Vestfold. Derfor er de i mot.
 
President:
· Hvor er stortinget i denne saken? Vi har jo et nytt flertall nå. Og hvor er ikke minst Krf sin stortingsgruppe i denne saken? Et parti som man skulle tro var sterkt i MOT tvang. Et parti man skulle tro var sterkt FOR distrikter som øvre telemark. Et parti som ønsker seg et viktig regionalt folkevalgt nivå og som med det umulig kan være fornøyd med regionsreformen og de strukturene den har avlet; uten oppgaver og retning, men med et merkelig kart av helt forskjellige regioner med alt fra gedigne Viken til flere enkeltfylker. For hvor er logikken?
 
· Hvor er folkestyret? President, jeg har troen på at det nye flertallet i denne salen, også Krf, verken ser et godt folkestyre eller logikk i tvangssammenslåingen av fylker, slik som den av Telemark og Vestfold. Derfor har jeg store forhåpninger til at Senterpartiets forslag i dag om å omgjøre vedtak angående ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, får flertall når det skal behandles. Det ser jeg (og alle tvangssammenslåtte fylker) fram til!
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS