Nye forhandlingsrunder for sammenslåing av Telemark og Vestfold

Nye forhandlingsrunder for sammenslåing av Telemark og Vestfold

Torsdag møtes fylkestingene i Vestfold og Telemark til felles fylkesting for å diskutere sammenslåingen av fylkene.  De skal blant annet snakke om: navnet på den nye fylkeskommunen, lokalisering av fylkeshovedstaden og ansatte.
Politikk
Publisert : 22.11.2017 22:27
Sist oppdatert : 22.11.2017 22:30

Torsdag møtes fylkestingene i Vestfold og Telemark til felles fylkesting for å diskutere sammenslåingen av fylkene. 

De skal blant annet snakke om:

a) navnet på den nye fylkeskommunen
b) antallet medlemmer i det nye fylkestinget
c) kriterier for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnda etter § 26 i inndelingsloven 
d) valg av revisor for fellesnemnda
e) opprettelse av eventuelt andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av sammenslåing

I tillegg ønsker Telemark å ta opp disse sakene:
✔ lokalisering av fylkeshovedstaden
✔ ansatte
✔ annet om regionreformen

Politikerne kommer ikke til å gjøre noen vedtak i møtet. Det er fylkestingene i de to fylkene som skal gjøre de endelige vedtakene i saken. Begge fylkestingene har møter i desember.

Du kan følge møtet direkte på nett. Telemark fylkeskommune legger ut lenke i morgen formiddag.

Foto: Telemark fylkeskommune
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS