Mandheimen asylmottak legges ned - store konsekvenser for Tinn

Mandheimen asylmottak legges ned - store konsekvenser for Tinn

Dette går fram av en pressemelding fra ordfører Bjørn Sverre Birkeland i ettermiddag. Det var også årsaken til at dagens budsjettbehandling i kommunestyret ble stoppet tidligere i dag.
Politikk
Publisert : 23.11.2017 16:58
Sist oppdatert : 24.11.2017 10:35

Beskjeden kom fra UDI rett før formannskapet skulle behandle budsjettet for 2018.
Politikerne satt deretter fire timer i lukket møte i møte om saken, som får store økonomiske konsekvenser for kommunen, ifølge pressemeldinga som her følger i sin helhet:

«Tinn kommune fikk i dag beskjed om at Mandheimen asylmottak på Rjukan legges ned.
Foruten den rene driften av asylmottaket involverer dette mange andre kommunale tjenester som skoler, barnehager, helsetjenester mm. Budsjettet for 2018 er basert på at vi fortsatt skal ha kommunalt asylmottak i Tinn og dette endrer følgelig budsjettbehandlingen. Vi kunne ikke gå ut med denne informasjonen offisielt før ansatte og beboere var informert. Dessuten er heller ikke konsekvensene av nedleggelsen klarlagt, men disse blir betydelige både for kommunen og lokalsamfunnet. Formannskapet valgte derfor å utsette budsjettbehandlingen til torsdag 30. november.

Det er 170 asylanter ved Mandheimen og UDI varsler at asylmottaket skal avvikles innen 1. mars 2018. UDI sier at de har vært svært fornøyd med driften på Rjukan og Tinn som vertskapskommune.
Bakgrunnen for nedleggelsen er at det nå kommer svært få asylsøkere til landet.

Tinn kommune har drevet asylmottak siden 1998 og skulle feire 20 årsjubileum i mars neste år. Kommuneledelsen beklager nedleggelsen av Mandheimen asylmottak», skriver ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland og rådmann Rune Lødøen.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS