Vestfold vant kampen; navnet blir Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Vestfold vant kampen; navnet blir Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Fylkesordførerne i Telemark og Vestfold har blitt enige om forslag til avtale for sammenslåingen av de to fylkene til ett. Vestfold får 18 og Telemark 16 representanter i fellesnemnda, og Vestfold vinner også kampen om å være først i Fylkesnavnet.
Politikk
Publisert : 04.12.2017 14:37
Sist oppdatert : 04.12.2017 15:47

Fylkesordførerne i Telemark og Vestfold har blitt enige om forslag til avtale for sammenslåingen av de to fylkene. 
For tre uker siden brøt forhandlingene mellom fylkeskommunene sammen, men da de hadde første felles fylkestingsmøte 23. november var det generell enighet om at det var så lite som sto i veien for en avtale, at det måtte være mulig å komme til enighet.

Med tydelige føringer og forventninger fra det felles fylkestingmøtet i november, har de to fylkesordførerne arbeidet videre med avtalegrunnlaget, og nå altså kommet til enighet på alle punkter.

- Her har begge parter gitt, og begge parter fått noe. Vi har forsøkt å være rause med hverandre, kommet fram til en totalitet som legger til rette for at begge fylker skal få det de trenger for at dette skal bli en sammenslåing med best mulig resultat for våre innbyggere, sier fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, som altså har gått med på at Vestfold nevnes først i fylkesnavnet og at de får to representater mer.

- I en slik avtale blir ingen av partene helt fornøyd, og det er vel det som kalles et kompromiss. Men totaliteten er vi begge fornøyd med, og jeg tenker vi også skal tillate oss å være litt stolte i dag. Sammen skal vi lage en sterk region, og i sammenslåingsprosessen er vi enige i at det å ta vare på våre ansatte har høy prioritet, sier Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold.

Avtalen skal behandles av fylkestinget i Telemark onsdag 6. og torsdag 7. desember og av fylkestinget i Vestfold torsdag 14. desember.
Så snart det er gjort likelydende vedtak i fylkestingene så vil fellesnemda bli satt ned og den kan begynne med arbeidet sitt. Fellesnemda er det politiske organet som styrer sammenslåingsprosessen, frem til nytt fylkesting settes etter sammenslåingen 1. januar 2020.

Dette er forslaget til sammenslåingsavtale
Last ned forslaget her

Forslag til vedtak fra fylkesordførerne i Vestfold og Telemark:

1. Navn: Vestfold og Telemark fylkeskommune
2. Antall medlemmer i det nye fylkestinget settes til 61 representanter
3. Fellesnemnda
    a) Fellesnemnda sammensettes med: 18 representanter fra Vestfold og 16 representanter fra Telemark
    b) Telemarks 16. medlem av fellesnemnd besettes av medlem fra Miljøpartiet De Grønne
    c) Fylkesordfører i Vestfold skal være leder i fellesnemnda. Fylkesordfører i Telemark skal være nestleder.
    d) Fylkestinget ber forhandlingsutvalgene i Telemark og Vestfold utarbeide forslag til mandat for fellesnemda.
4. Revisor for virksomheten i fellesnemnd er Telemark kommunerevisjon
5. Fellesorgan
    a) Av andre fellesorgan opprettes det et arbeidsutvalg med tre fra hvert fylke.
    Fellesnemnda får videre i oppgave å opprette temakomiteer.
    b) Antall medlemmer og mandat bestemmes av Fellesnemnda,
    men representasjonen skal som hovedregel være lik mellom de to fylkene.
6. Hovedsete
    a) Hovedsete til det nye fylket skal lokaliseres til Skien fra 1. januar 2020
    b) Med hovedsete menes fylkesordfører (politisk ledelse), fylkesrådmann (administrativ ledelse)
    og de funksjoner som er nødvendig for at disse kan utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte.
    c) Ved organisering av den nye fylkeskommunen skal det opprettholdes administrative funksjoner i begge fylker.   
    Fylkeshuset i Skien skal kompenseres for det antall arbeidsplasser som fylkesmannen velger å flytte til Tønsberg.

Hele saken på Telemark Fylkeskommunes nettsider 

Foto: Birgitte Tørnby, Vestfold fylkeskommune
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS