Du kan få fengselsstraff for å ikke måke taket

Du kan få fengselsstraff for å ikke måke taket

Is og snø som raser ned fra taket kan få katastrofale konsekvenser. Nå kommer politiet og Norsk Boligbyggelag med en sterk advarsel til alle huseiere. Det holder ikke å sette opp varsler!
Forbruker/Helse
Publisert : 24.01.2018 01:00
Sist oppdatert : 24.01.2018 01:22

Sør-Øst politidistrikt går nå ut og melder fra om at det er huseiere som er ansvarlig for å fjerne is og snø fra tak som er til fare for allmennheten. Dette er også nedfelt i lokale politivedtekter.
Med andre ord: Å droppe å fjerne is eller snø fra taket kan være straffbart. Overtredelse kan medføre bøter og i verste fall fengselsstraff.

Advokat i Norsk Boligbyggelag, Elisabeth Aas Nilsen er også helt klar i sin tale:
- Dersom det er rasfare, skal taket ryddes snarest mulig. Politivedtektene gir en frist på syv dager. Da skal taket være ryddet og avviserne fjernet, sier hun.

Nilsen sier det ikke holder med å kun varsle forbipasserende om faren.
- Dersom noen skader seg som følge av en isklump i hodet, er det stor risiko for at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder både for personskader og skader på gjenstander, som for eksempel biler, sier hun.

Advokaten sier det skal lite til før huseieren blir ansett for ikke å ha overholdt sine forpliktelser.

Dette er en typisk politivedtekt (slik står det i vedtektene for Larvik kommune):
§ 3-7.Avvisere
Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted eller sted som er bestemt for alminnelig ferdsel, skal eier straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe. Disse skal ha en slik utforming at de i minst mulig grad kan være farlige for blinde og svaksynte.
Eier plikter snarest å rydde tak for snø eller is, slik at ras unngås.

§ 4-2.Snøfall og rydding
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor sentrum plikter etter snøfall/takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is, slik at det blir fremkommelig. Snø og is kan kreves fjernet.
Dette gjelder likevel ikke på steder der kommunen i henhold til annet regelverk er pålagt å rydde fortau for snø.
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS