Steinar Bergsland er den nye turistsjefen

Steinar Bergsland er den nye turistsjefen

Steinar Bergsland har fått jobben som ny reiselivssjef i visitRjukan. Han in tar jobbe allerede fra f.k. mandag. - Vi er derfor veldig fornøyd med at Steinar Bergsland har takket ja til stillingen som ny reiselivssjef, sier styreleder Knut Erik Jacobsen.
Næringsliv
Publisert : 27.01.2018 10:00
Sist oppdatert : 27.01.2018 20:39

Tidligere ordfører i Tinn, Steinar Bergsland tar over roret i reiselivs-Tinn som ny reiselivssjef.
Styret i visitRjukan AS har tatt grep for å endre kurs i selskapet. I tråd med sterk vekst og utvikling i reiselivet, settes en av Rjukans mest allsidige personer på oppgaven som ny reiselivssjef. Allerede fra mandag den 29.januar, er det Steinar Bergsland som står i front for destinasjonsselskapet, skriver selskapet i en pressemelding.

- Styret har nå gått grundig til verks for å styrke visitRjukan AS. Vi er derfor veldig fornøyd med at Steinar Bergsland har takket ja til stillingen som ny reiselivssjef, sier styreleder Knut Erik Jacobsen. Steinar har veldig god kjennskap til reiselivet og et stort nettverk. Begge deler vil være viktige verktøy i det videre arbeide med å synliggjøre Tinn og Rjukan, fortsetter Jacobsen.

Styret i visitRjukan AS har gjort et større arbeide med å definere satsningsområdene og strukturen i selskapet på nytt. Viktig i prosessen, har vært å sørge for en sterkere posisjon i markedet. Som destinasjonsselskap, er visitRjukan AS både vertskap og formidler av Rjukans attraksjoner. For å forvalte dette kreves både kompetanse og kjennskap til området og reiselivsnæringen, noe den nye reiselivssjefen innehar, heter det i pressemeldingen.

VisitRjukan sitt nye team: Renee Fjellerud, Steinar Bergsland og Hege Næss.

- Dette er en utrolig spennende og interessant oppgave, forteller Steinar Bergsland. Jeg ønsker å bruke tiden godt
til å sette Rjukan og Tinn enda bedre på kartet. Jeg ser også frem til å arbeide opp mot medlemmer og aksjonærer i
visitRjukan AS, nå gjelder det er å skape enda større engasjement, sier en entusiastisk Bergsland.
visitRjukan AS har i dag 3 årsverk og har med det ingen stor organisasjon. Oppgavene i selskapet er derfor definert på nytt og med en intern omstrukturering i bunn, skal den nye reiselivssjefen bruke mye tid utenfor kontoret. Tiden vil blant annet gå med til nettverksbygging, profilering og å etablere nye samarbeidsformer, både med det offentlige og det private næringsliv.

- Vi så etter en utadvendt, aktiv og strategisk person til oppgaven som ny reiselivssjef, forteller Knut Erik Jacobsen. Den nye strukturen i visitRjukan AS tilsier også at det kreves høy arbeidsinnsats og engasjement i det videre løftet av selskapet. Steinar Bergsland har de beste forutsetninger for dette. Vi tenker nå nytt og har flere nye konkrete prosjekter på tegnebrettet, avslutter styrelederen som er svært fornøyd med at visitRjukan AS nå er i endring.

Det ligger en rekke oppgaver i vente på den nye reiselivssjefen, som tar fatt på utfordringene med det samme.
I første omgang er det satt av 6 måneder til å etablere den nye strukturen.
- Jeg brenner for reiselivet og jeg liker folk, sier den nye reiselivssjefen. Nå vil jeg bruke tiden godt på begge deler.
Det er gjort mye riktig hittil i visitRjukan AS, men tiden er inne for å ta nye grep. Jeg ser veldig frem til å bidra aktivt
til det, avslutter Steinar Bergsland.

Bergsland var ordfører i Tinn i forrige periode, og har fra før drevet med reiselivsrettede aktiviteter med eget selskap i Tinn Jaktsenter.
Her er han sammen med nestleder i visitRjuknas styre, Per Oddvar Andersen.
 

FAKTA - VISITRJUKAN
visitRjukan AS er Tinn og Rjukans destinasjonsselskap.
Selskapet finansieres delsvis av kommunale tilskudd, samt av medlemsbedriftenes kontingenter.
Selskapet har 3 årsverk, og har sine kontorer på Turistkontoret i Torget 2 på Rjukan.
Styreleder: Knut Erik Jacobsen. Nestleder Per Oddvar Andersen. 

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS