Seks skoler har blitt UNESCO-skoler
Rjukan videregående skole

Seks skoler har blitt UNESCO-skoler

Både Rjukan ungdomsskole, Rjukan barneskole, Rjukan videregående skole er nå med i UNESCOs skolenettverk, sammen med 10 000 utdanningsinstitusjoner i 180 land.
Lokal
Publisert : 08.02.2018 11:40
Sist oppdatert : 08.02.2018 15:13

UNESCOs skolenettverk ASPnet, er et globalt nettverk av rundt 10 000 utdanningsinstitusjoner i 180 land. Det er gratis å være UNESCO-skole og i Norge har 35 skoler valgt å bli med i nettverket.

Både Rjukan ungdomsskole, Rjukan barneskole, Rjukan videregående skole, Notodden ungdomsskole, Notodden videregående skole og Åmot skule og vaksenopplæring er nå med i UNESCOs skolenettverk, 

– I Telemark finner vi det stedet i Norge som sist kom inn på UNESCOs verdensarvliste, nemlig Rjukan - Notodden Industriarv. Vi er derfor veldig glade for at så mange skoler i dette området ser på UNESCO-skolenettverket som en mulighet til å få UNESCOs idealer inn i skolen, sier Marianne Mathisen i FN-sambandet, som er koordinator for UNESCO-skolene.

Rjukan ungdomsskole er en av skolene som har valgt å bli en UNESCO-skole. Rektor Jorunn Dahl mener det er viktig at elevene vet hvorfor UNESCO har en ordning med verdensarvsteder.

– Med særskilt fokus på verdensarven er det viktig at vi knytter verdensarvstatusen til UNESCO og til organisasjonens betydning for fred og utvikling i verden. Elevene og lærerne må bli bevisste på at verdensarven er en del av noe større, sier Dahl.

På Rjukan ungdomsskole har de i mange år jobbet med internasjonalt arbeid. Blant annet har de vært aktive deltakere i flere vellykkede Comenius skolepartnerskap. Det nye medlemskapet i UNESCOs skolenettverk ASPnet er et viktig bidrag i skolens internasjonale arbeid.

– Vi håper ASPnet vil bidra til å skape et nettverk nasjonalt og internasjonalt og være en ressursbank for oss. I første omgang vil vi bruke nettverket av UNESCO-skoler i et nytt prosjekt der fokuset vårt er på barn og unge som fremtidige forvaltere av kulturarv og verdensarv, forteller Dahl.

Det er et mål for Telemark fylke og verdensarvkommunene Notodden, Tinn og Vinje, at skolene skal jobbe med verdensarven. Anne Haugen Wagn jobber som prosjektleder for å få verdensarven inn i læreplanene. Hun er veldig positiv til at vi nå har seks UNESCO-skoler i Telemark.

– Det bidrar til å sette det internasjonale perspektivet på Rjukan - Notodden industriarv, sier hun.

Wagn er i sluttfasen av en toårsperiode der hun arbeider med å få verdensarven inn i læreplanene. Det gjelder hele løpet fra barnehagene til videregående skoler, i de tre verdensarvkommune Notodden, Tinn og Vinje. Prosjektet er finansiert blant annet av de tre kommunene, Riksantikvar og Telemark fylkeskommune.

En UNESCO-skole satser spesielt på internasjonalisert undervisning og bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for ulike prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt. Nettverket består av alt fra barneskoler til høyskoler. Menneskerettigheter, kultur og internasjonale forhold er temaer som går igjen i store og små prosjekter ved UNESCO-skolene.

– Skolene i nettverket er veldig engasjerte. De feirer ulike FN-dager, fordyper seg i lokal, nasjonal og internasjonal kulturarv, tenker ut nye måter å lære om bærekraftig utvikling på og bruker menneskerettighetene som rettesnor for skolenes egen visjon, forteller Mathisen.

Kilde: FN-sambandet
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS